Vekststudien 2021, Oxford Research viser at mange bedrifter i Norge har ambisjoner om å vokse. For å lykkes med vekst, bør bedrifter ha en tydelig og formalisert strategi. Vekststudien 2021 peker på denne utfordringen. Det er bare litt over halvparten av virksomhetene, 58 prosent for landet under ett, som har en strategi om å vokse. Men det er også en vesentlig andel på to av ti bedrifter som ikke vil vokse. Mange bedriftsledere mener de personlig har lite å vinne på at virksomheten vokser.

Å vokse krever at bedriftene har ambisjoner utover etableringsfasen. OECD bruker begrepet scaleups om vekstbedrifter og definerer dette som bedrifter med ti ansatte eller flere, og som har vokst minimum 20 prosent i antall ansatte og/eller omsetning hvert år i løpet av de siste tre år. I 2018 hadde vi rundt 342.000 bedrifter i Norge. Bare 328 av disse var scaleups. Disse utgjør altså mindre enn 0,1 prosent av alle bedrifter, en betydelig mindre andel enn for de fleste land ellers i Europa.

Mangelen på vekstbedrifter i Norge bør tas tak i. Oxford Research kjører nå en rekke med kronikker der vi setter fokus på regionale utfordringer knyttet mangelen av vekstbedrifter.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/dleAeB/rogaland-og-bmw-syndromet?fbclid=IwAR3hqPa4k5kcaXSKQR7s_gPuEyzzFIm0R-ZsCw37Clk3D8kfDWj5_jPxwFI

For mer informasjon kontakt;

Elisabet Sørfjorddal Hauge

Sjefsanalytiker

Tlf: +47 480 10 527

Oxford Research AS