Oxford Research evaluerer Forsøksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å evaluere Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Evalueringen skal dokumentere erfaringene med forsøk etter Forsøksloven, og fra liknende forsøk. Videre skal evalueringen vurdere behovet for en egen forsøkslov i fremtiden.

For å få et bredt og nyansert bilde av erfaringene med forsøk etter Forsøksloven og liknende forsøk etter andre lover, sender Oxford Research i disse dager ut en spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i et eller flere forsøk. Datainnsamlingen innebærer også personintervjuer og fokusgruppeintervjuer, og en omfattende kartlegging av forsøk de siste årene.

Oppdraget føyer seg inn i en lang rekke av evalueringer av lover og juridiske virkemidler.

Prosjektet ledes av sjefsanalytikerne Tor Egil Viblemo og Stine Meltevik.