Oxford Research evaluerer leverandørindustriens håndtering av Covid19-pandemien

Oxford Research har fått i oppdrag av Dagligvareleverandørenes forening (DLF) å evaluere leverandørindustriens håndtering av, og bidrag gjennom, Covid19-pandemien.


DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet, med over 100 medlemmer. Deres medlemmer står for ca. 95 prosent av omsetningen av merkevarer iblant annet norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter, hoteller og kantiner.


Formålet med evalueringen er å identifisere hvilke faktorer i håndteringen av Covid19-pandemien som var avgjørende for forsyningssikkerheten, samt hvilke områder som kan forbedres. Oxford Research vil identifisere og beskrive utfordringer som bransjen ble møtt med, både bransjespesifikke utfordringer, markedsspesifikke utfordringer og utfordringer i omgivelsene. Videre vil Oxford evaluere hvordan leverandørindustrien tilpasset seg disse utfordringene, inkludert leverandørindustriens omstillingsevne, og koordinering og informasjonsdeling med grossister og andre aktører. Avslutningsvis vil prosjektet skissere varige endringer som leverandørindustrien vil kunne bli møtt med fremover. Oppdraget skal også identifisere suksessfaktorer og punkter for videre læring og tilpasning under pandemien.

Evalueringen skal presenteres på DLF sitt årlige høstmøte som i år avholdes digitalt 15.oktober. I tillegg skal Oxford Research utarbeide en rapport.