Distriktskommuner som lykkes med næringsutvikling

Distriktssenterets har publisert tolv eksempler på distriktskommuner som har evnet å utnytte det lokale handlingsrommet til å skape god nærings- og samfunnsutvikling. Oxford Research er ett av fire analysemiljøer som har bidratt til å fremskaffe denne innsikten, som nå skal videreformidles til andre distriktskommuner. Noe av det som kommer tydelig frem i kommuneeksemplene er at distriktskommuner spiller en svært viktig rolle for å både beholde og å videreutvikle det lokale næringslivet.

Flere av eksemplene er brukt i notatet Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling, som Distriktssenteret har oversendt Distriktsnæringsutvalget. Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Oxford Research sin rapport