I mai ble Iselin en del av Oxford Research i stillingen som analytiker. Hun har en mastergrad i statsvitenskap og ledelse ved Universitet i Agder (UiA), og har blant annet vært vitenskapelig assistent på UiA i komparativ politikk, internasjonal politikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?
Jeg ønsket å jobbe hos Oxford Research fordi jeg gjennom arbeidet med masteroppgaven og praksisperioden min fikk mersmak på metode- og analysearbeid. Det viktigste for meg har vært å få brukt mine evner og kompetanse i en jobb, og jeg føler slikt arbeid faller meg naturlig. Det er også viktig for meg at virksomheten har et meningsfullt samfunnsoppdrag og at arbeidet føles givende. Jeg har troen på kunnskap som drivkraft for samfunnsutvikling og som utgangspunkt for viktige beslutninger, så Oxfords visjon: «Kunnskap for et bedre samfunn» appellerer veldig til meg.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?
Det beste med å jobbe her så langt må være alle de flinke, hyggelige og engasjerte menneskene jeg er omringet av. Det er et veldig godt miljø her, og jeg lærer nye ting hver dag. Så trives jeg veldig godt med arbeidsoppgavene så langt, og liker at arbeidsdagene er så varierte. Man får innblikk og lærdom i veldig mye forskjellig, og får hele tiden utfordret seg. Og ikke minst, så føles jobben vi gjør viktig og givende.

Hvilke typer problemstillinger synes du det er mest interessant å jobbe med?
Det er mye jeg synes er interessant, men det mest interessante må kanskje være forberedelsene før en datainnsamling og å analysere datamaterialet i ettertid, for å sjekke hvorvidt hypotesene/antakelsene stemmer eller ikke.

Hva er ditt spesialfelt?
Tidligere har jeg jobbet mest mot offentlig sektor, hovedsakelig med kommuner og NAV. Så skrev jeg masteroppgave om koordinering i nettverkssamarbeid og hva som spiller inn på variasjon her, så spesialfeltet mitt blir nok organisasjonsteori og styringsverktøy rettet mot offentlig forvaltning. Så synes jeg de sosiologiske aspektene er interessante – forholdet aktør/struktur.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?
Akkurat nå går det meste av tiden min til et prosjekt for Utlendingsdirektoratet, hvor vi skal se på hvordan det kan tilrettelegges bedre for frivillig arbeid i asylmottak. Så jobber jeg med forberedelser til en følgeevaluering av «pilot for programfinansiering», som er en samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Ellers er jeg involvert i flere andre prosjekter, blant annet en evaluering for Utdanningsdirektoratet, av private skoler godkjent etter voksenopplæringslovens kapittel 4, og et prosjekt for Kulturrådet, hvor deres virkemidler skal klassifiseres.

Hvilken fase av prosjektet synes du er med spennende?
Hittil har jeg vært mest involvert i prosjektenes sluttfase, men det synes jeg er gøy. Følelsen av å komme i mål med noe etter en litt hektisk periode er alltid god. Planleggingsfasen og datainnsamlingen synes jeg også er spennende, så jeg gleder meg til å få være med i flere faser av prosjektene fremover. Alle fasene er spennende på hver sin måte.


Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?
Når jeg skal koble av går det som oftest i trening. Løping, styrketrening eller svømming. Ellers liker jeg å lese, høre på podcast og se tv-serier, eller være sammen med venner og familie. Jeg er ganske sosial av meg. Også er jeg glad i å lage mat.

Vi ønsker Iselin velkommen!