Fra våren 2019 har Oxford Research  valgt å gå inn som nasjonal representant for ENSR.

ENSR er et nettverk av organisasjoner som spesialiserer seg på anvendt politisk forskning med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter og entreprenørskap. Totalt er det medlemmer fra 33 land.

Aministrerende direktør i Oxford Reserch, Rune Stiberg- Jamt, forteller det er ulike grunner til å gå inn i ENSR:

Det er viktig med internasjonale kontakter, og det er strategisk med hensyn til utvalg særlig i EU. Ikke minst representerer Oxford Reserach et internasjonalt marked for større oppdrag for EU- kommisjonen, i tillegg til datainnsamling i komparative prosjekter som andre ENSR – representanter utfører for Norge“.

Les mer om ENSR her