Utvalget som har utredet reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren foreslår en ny felles lov for all tvangsbruk – Tvangsbegrensningsloven.

18.06.2019 ble forslaget avgitt til Helse – og omsorgsdepartementet.
Det er spennende at flere av Oxford Reseach sine rapporter er oppgitt i litteraturlisten.

Les hele dokumentet HER