Barnehagene må jobbe systematisk med språkarbeidet slik at barna kan norsk før de begynner på skolen. Vår kartlegging av språkarbeidet i 82 barnehager viser imidlertid at det er store forskjeller, ikke bare mellom barnehagene, men også internt i de enkelte barnehagene.

I Aftenposten foreslår Oslo Høyre å innføre språktesting og -kartlegging av barna, ambulerende språkveiledere og økt kompetanse til barnehageansatte. Bakgrunnen for debatten er en rapport om kvaliteten på barnehager i Gamle Oslo, utført av Oslo kommune.

Studien til Oslo kommune ser til rapporten Forstudien til barnehageprosjektet «fra beste til neste praksis», som Oxford Research utførte i fjor. Vi gjorde en kartlegging av systematikken, organiseringen og kompetansen i barnehager i Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Denne kartleggingen er en nullpunktsmåling og et kunnskapsgrunnlag for språkutviklingsarbeid i de fire bydelene fremover.

Studien tar for seg barnehagene i Groruddalen, men metodikken har overføringsverdi til andre bydeler og kommuner der språkarbeidet i barnehagen er av betydning. Rapporten fra kartleggingen kan leses her.