Gjennomgangen av skatteklageordningen finner et stort behov for en raskere og mer hensiktsmessig klagesaksbehandling.

Oxford Research har sammen med Agenda Kaupang, professor emeritus Frederik Zimmer, partner i Wiersholm, Bettina Banoun og førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes gjennomført en ekstern gjennomgang av Skatteklagenemnda og sekretariatet for Skatteklagenemnda. Gjennomgangen er gjort på oppdrag for Finansdepartementet. Rapporten tar for seg årsaker til treg klagesaksbehandling og oppbygging av restanser, og foreslår avbøtende tiltak.  Gjennomgangen er ikke en full evaluering.

Vi finner at det er dobbeltarbeid mellom skattekontorene og sekretariatet for Skatteklagenemnda, og at sekretariatet mangler ressurser til å håndtere mengden med nye klager og klager sekretariatet og Skatteklagenemnda har «arvet» fra sine forgjengere. Både skattekontorene og sekretariatet bruker mer tid på klagesaksbehandlingen enn hva Skattedirektoratet har satt som mål. Til gjengjeld finner vi ingen flaskehalser i Skatteklagenemnda.

Vi foreslår å fjerne noe av dobbeltarbeidet mellom skattekontorene og sekretariatet, innføre flere tiltak for effektivitet i sekretariatet og skattekontorene, og øke ressursene til sekretariatet.

Les hele rapporten her.

Rapporten er også omtalt i Dagens Næringsliv, les saken her.