Johan F.V. Løkken startet som analytiker her i Oxford Research november 2018. Like etter, i desember 2018, startet Kristin S. Bårnås i samme stilling. Vi har stilt de noen spørsmål for å bli litt bedre kjent:

Kan dere først fortelle litt om den faglige bakgrunnen deres?

Johan: Jeg har et årsstudium innen religion og kultur fra NLA, en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og en mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra UiA. Innen masterløpet har jeg fokusert særlig på nettverksstyring i offentlig forvaltning, endringsledelse og governance-teori. Temaet for min mastergrad var toppledelse i offentlig sektor. Med en kvalitativ tilnærming så jeg nærmere på hvordan rådmenn oppfattet at kjønn påvirket deres lederprofil.

Kristin: Jeg har årsstudium i studier av kunnskap, teknologi og samfunn, bachelor i historie og statsvitenskap, og en mastergrad i historie fra NTNU. I tillegg har jeg Postgraduate Certificate in Research Methodology og doktorgrad (Ph.D) i management fra University of Strathclyde i Skottland. Temaet for doktorgraden var internasjonalisering (FDI) og risiko management, hvor jeg brukte historisk metode til å se på hvordan tre norske bedrifter responderte på risiko i forbindelse med utenlandsinvesteringer på 1960- og 1970-tallet. I masteroppgaven så jeg på ISO sine miljøstandarder (ISO 14001-serien) og hvordan disse ble til.

Hvorfor søkte dere jobb hos Oxford Research?

Johan: Jeg startet opp her som praktikant høsten 2017, og var ansatt som researcher frem til november 2018.  Å nå få jobbe her som analytiker synes jeg er svært spennende. Arbeidsmiljøet er veldig bra, og jeg trives med de menneskene som jobber her. De varierte arbeidsoppgavene og områdene vi jobber med gjør at man får innsikt i mange ulike fag- og politikkområder.

Kristin: Jeg søkte først og fremst fordi det virket som en spennende arbeidsplass hvor jeg kunne få brukt utdannelsen min. Når jeg var på jobbintervju ga de inntrykk av at dette var en fin plass å jobbe (og det viser seg at stemte!).

Hva er det beste med å jobbe her så langt?

Johan: Jeg har vært tilknyttet Sørlandet de siste årene, og derfor var det en naturlig og unik mulighet å kunne bruke utdannelsen min her. Det brede spekteret av fagfelt man jobber innenfor er utfordrende og læringsrikt.

Kristin: Det er varierte og spennende temaer vi ser på. I tillegg setter jeg veldig pris på at vi samarbeider mye, og at det er prosjektarbeid. Ikke minst er kollegene veldig hyggelige og hjelpsomme.

Hvilke typer problemstillinger synes dere er mest interessant å jobbe med?

Johan: Jeg trives best å jobbe med problemstillinger knyttet til velferd og kultur.

Kristin: Næringspolitikk er det jeg har utdanningen innen fra tidligere, og som jeg trives godt med.

Hvilke prosjekter jobber dere med akkurat nå?

Johan: Akkurat nå jobber jeg med en kartlegging av nettbasert opplæring i arbeidslivet. I tillegg jobber jeg litt på Områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Ikke minst jobber jeg på et kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Norske Veier AS.

Kristin: Jeg jobber også på prosjektet Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet, og på et prosjekt som skal evaluere privatskoler under voksenopplæringslovens kapittel 4. I tillegg jobber jeg litt med tilbudsskriving.

Hvilken fase av prosjektet synes dere er mest spennende?

Johan: Den eksplorative fasen er mest interessant. Når man får muligheten til å sette seg inn i et helt nytt tema man ikke kan noen om fra før.

Kristin: Jeg er enig med Johan. I den eksplorative fasen får vi muligheten til å lære mye nytt om fagfelt vi ikke hadde så mye innsikt i fra før.

Hva liker dere å gjøre på fritiden for å «koble av»?

Johan: Jeg er glad i å trene, spesielt i å løpe i skog og mark. I tillegg er jeg en ivrig fotballsupporter!

Kristin: Jeg liker også å trene en del. I tillegg er jeg tilhenger av brettspill. Ikke minst elsker jeg å reise!