Evaluering av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble denne uken offentliggjort. Den har allerede fått bred omtale i geo365.

Anbefalingen fra Oxford Research er at NGU i større grad innrettes for effektiv kartlegging og distribusjon av data, og i mindre grad for forskningsformål.

“Evalueringen vil gi et godt grunnlag for å videreutvikle NGU i tråd med samfunnets behov for geologisk kartlegging og kunnskap”, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Link til rapport

Link til omtale på regjeringen.no