Oxford Research har som ambisjon å være et av landets ledende miljø innen evaluering.

Da NAV nylig utlyste en større rammeavtale innen feltet mottok de 19 søknader, som samlet omfatter de fleste evalueringsaktørene på velferdsfeltet. Av disse 19 var det kun 3 miljøer som ble rangert foran Oxford Research. Vi er tilfredse med å være et av landets mest markante miljøer også innen evaluering på velferdsfeltet, samt være inkludert i rammeavtalen de neste fire årene. Anskaffelser under avtalen har et samlet omfang anslått til 50 millioner kroner.