Stilling:        Sjefsanalytiker

Område:      Næring

Hvor lenge har du jobbet hos Oxford Research AS

Til våren 2019 har jeg vært ansatt her i 10 år. Før jeg kom hit, jobbet jeg med omtrent de samme tingene i NIFU, en av våre konkurrenter i Oslo.

Hva er det beste med jobben hos oss?

Det beste med å jobb her, er at man kommer borti så utrolig mange spennende og ulike oppgaver på mange forskjellige samfunnsområder. Jeg pleier å si at her evaluerer vi alt mellom CO2-håndtering og kjønnslemlestelse, med flytevestpåbud midt i. Man får innsikt i hvordan det offentlige, på alle nivåer, fungerer og man får gjerne reist til steder i landet vårt man ellers ikke ville kommet til.

Hva er dine fagfelt og spesialkompetanse?

Jeg jobber mest med innovasjon, entreprenørskap og forskning og evaluerer virkningene av ulike nasjonale og internasjonale aktører og ordninger som skal promotere disse områdene.

Hvilken type problemstillinger synes du det er mest interessant å jobbe med?

Det må være effektmålinger; det er spennende å finne ut av om de utallige tiltakene det offentlige iverksetter faktisk fungerer. Spennende faglig, og fint å vite om som skattebetaler.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med en dybdeeevaluering av statlige utredningsprosesser på oppdrag for DFØ, mens jeg har Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser gående nesten til enhver tid.

Hvilken fase av evalueringsprosessen synes du er mest spennende og hvorfor?

Egentlig synes jeg alle fasene er spennende. Oppstartsfasen, fordi man da ofte får vite hva oppdragsgiver egentlig vil vite eller er ute etter, gjennomføringsfasen, fordi den ofte byr på muligheter til å snakke med mange interessante mennesker og få tak i spennende data. Men også fasen etter at evalueringen er ferdig er spennende, spesielt dersom evalueringen blir aktivt brukt av oppdragsgiver for å gjennomføre endringer og at man ofte har muligheten til å jobbe med oppfølgende oppdrag.

Folk som jobber med evaluerings- og analysearbeid er ofte litt «nerdete» – hva gjør du i fritiden for å koble av?

På vinteren drar jeg nesten hver helg til Hovden med familien for å stå/gå på ski. Ellers blir det mange turer i skog og mark, for i Kristiansand har vi en bymark som ikke står tilbake for andre norske byer, kanskje bortsett fra på Vestlandet eller Nord-Norge, da. Så leser jeg en del bøker, ikke faglitteratur.