Fra 2.mai har Oxford Research fått en ny Researcher, Arlene Henneli (24 år) som er masterstudent på statsvitenskap på UiA. Fra januar til april var hun praksisstudent hos Oxford Research.
I praksisperioden har hun fått jobbe med mange ulike tilbud og prosjekter.

-Arlene gjorde et godt inntrykk som praktikant. Hennes bidrag inn i tilbud og prosjekter har vært viktige, og da var det naturlig for oss å tilby henne en researcher-kontrakt etter endt praksisperiode, sier analytiker Bernhard Weigel som har ansvar for praksisstudentene i Oxford Research.

Gjennom avtalen med Universitetet i Agder har Oxford Research praksisplasser for engasjerte masterstudenter i Statsvitenskap og ledelse, Global utvikling og samfunnsplanlegging og Sosiologi og sosialt arbeid. De siste årene har en rekke dyktige masterstudenter etter endt praksisperiode gått over i researcherstillinger.