I november startet Janne Thygesen, PhD innen fornybar energipolitikk med fokus på vindkraft fra UiS og master i statsvitenskap fra NTNU. Og i januar, Morten Grønås-Werring, master i statsvitenskap fra UiO.

Nå har de begge vært hos oss en periode og begynner å bli godt kjent med Oxford – både faglig og sosialt. Vi lurer på hva var det som gjorde at de valgte å begynne hos Oxford Research?

Janne sier: «Oxford Research virket som et veldig spennende og meningsfylt sted å jobbe hvor man utvikler kunnskap på mange ulike felt, har varierte arbeidsdager og hvor rapportene vi produserer få reell betydning i form av konkrete strategier og forslag til politikkutvikling for oppdragsgiverne. Denne antakelsen har slått til. I tillegg er det svært kjekke og artige folk å jobbe sammen med på Oxford Research, som er med på å gjøre arbeidsdagen artig!»

«Etter endt utdannelse stod jeg ovenfor et dilemma: På den ene siden ville jeg gjerne bruke og videreutvikle den faglige kompetansen og de metodiske ferdighetene jeg hadde tilegnet meg gjennom utdanningsløpet og prosessen med å skrive masteroppgave, men på den andre siden hadde jeg lyst på en jobb med mer sosial samhandling, teamarbeid og formidling enn et videre PhD-løp innen akademia ville innebære.» forteller Morten. «Dette dilemmaet løste Oxford Research veldig fint, og jeg trives meget godt med blandingen av forskning, strategi og kommunikasjon som kjennetegner hverdagen her. Jeg setter også stor pris på autonomien, samværet med kolleger og muligheten til å bidra til en opplyst og forskningsbasert politikkutvikling.»

Janne kommer fra IRIS og UiS, hvor hun har jobbet som samfunnsforsker. Hennes forskning omfattet blant annet energipolitikk, regionalisering og studier av barnehager.

Hennes spesialområde og særlige interessefelt er fornybar energi- og miljøpolitikk, regional utvikling, policy-analyse og kvalitativ metode.

Morten var vitenskapelig assistent på institutt for statsvitenskap i UiO og deltok blant annet på et forskningsprosjekt for KD om folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom UiO, ISF og Uni Research Rokkansenteret.

Hans interesseområder er blant annet folkeavstemninger og politiske virkemidler, samt kommunesektoren og helse-, omsorgs- og utdanningspolitikk. Han trekker fram policyanalyse og evaluering som spennende metoder sammen med statistisk analyse og forskningsmetode.