Oxford Research har en rammeavtale med Innovasjon Norge knyttet til sluttevaluering av regionale omstillingsprogrammer.

Innen denne rammeavtalen har vi fått i oppdrag å evaluere omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune. Vestre Toten hadde omstillingsstatus i perioden 2010-17, etter at kommunen mistet mer enn 550 arbeidsplasser som følge av finanskrisen i 2008-09.

Evalueringen skal gi en beskrivelse og vurdering av det gjennomførte omstillingsarbeidet, samt gi anbefalinger og innspill til kommunens videre utviklingsarbeid. Evalueringen vil også bidra til læring for Nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Oppdraget avsluttes i april 2018.

Prosjektleder er senioranalytiker André Flatnes