Oxford Research har fått oppdrag fra Innovasjon Norge å gjøre en evaluering av Innovasjon Norges Bedriftsnettverkstjeneste.

Bedriftsnettverk skal bidra til etablering av strategisk og kommersielt samarbeid mellom bedrifter. Samarbeidet skal baseres på sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner og konkrete prosjekter som vil styrke bedriftenes konkurransekraft og realisere markedsmuligheter både i Norge og utenlands. Samarbeidet og prosjektene skal ha fokus på utvikling av nye markedsmuligheter og forretningsområder i utlandet og i Norge. Hovedmålet er å styrke bedriftenes innovasjons- og omstillingsevne og konkurransekraft, samt realisere markedsmuligheter som bidrar til økt verdiskapning i deltakerbedriftene.

Vi har nå ute en undersøkelse om bedriftsnettverk og håper deltakerne vil bidra med sine innspill.

Dersom noen har noe spørsmål om prosjektet kan de kontakte:

Analytiker Marte Tobro (marte.tobro@oxford.no – 918 35 767), researcher Saif Khan (saif.khan@oxford.no  – 412 08 289), eller senioranalytiker Bjørn Brastad (bbr@oxford.no – 982 81 899)