Prognoser peker mot en kraftig ekspansjon i etableringen av datasentre rundt om i Europa de nærmeste årene. Hos Oxford Research kan vi tilby ledende ekspertise innen vurdering, evaluering og strategisk arbeid knyttet til regional utvikling ved etablering av datasenter.

De nordiske landene har med sine kalde klima, stabile og holdbare energiforsyning samt høyt utdannet arbeidskraft klart å tiltrekke seg investeringer i store datasentre fra noen av de ledende aktørene innen den datadrevne økonomien, som Apple, Facebook og Google.

Flere nye etableringer av datasentre ventes å følge i nær fremtid. De siste prognosene viser at flere enn 60 store datasentre kommer til å etableres i Europa innen 2020. Videre ventes det at behovet for samlokalisering av små- og mellomstore datasentre vil øke kraftig i samme periode. Sammenlagt spås denne utviklingen å bidra til at flere enn 350 000 nye jobber skapes rundt om i Europa.

Å kunne tiltrekke seg datasentre utgjør et stort økonomisk potensial for kommuner og regioner, ikke minst når det kommer til jobbskapning. Samtidig er konkurransen hard – og selv om en region lykkes med å få til en etablering, kreves det et aktivt og løpende arbeid for å for å omgjøre etableringen til regional vekst og jobbskapning.

Oxford Research er en av de ledende ekspertene på kunnskap om datasentre og regional utvikling. Vi har allerede gjennomført flere regionale og lokale utviklingsprosjekter, førstudier og strategiske analyser av datasentre i flere av de nordiske landene.

Vi har blant annet bistått regjeringer, lokale myndigheter og bedriftsutviklingsorgan i å måle og vurdere:

  • Hva som kreves for å tiltrekke investeringer i et datasenter. Oxford Research har dyptgående kunnskaper om hvilke forutsetninger og lokaliseringsfaktorer som er avgjørende for å lokke til seg både små og store datasentre. Vi har blant annet erfaring med å evaluere individuelle regioners potensial til å lokke til seg datasentre, og bistått i å utvikle strategier.
  • Hvilke effekter etableringen av datasentre har på utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv. Vi tilbyr vurderinger og effektevalueringer av de sosio-økonomiske effektene av etableringen av datasentre på region- og lokalnivå. Vi har tidligere gjennomført casestudier av effektene lokalt i Europa og USA, både under konstruksjonsfasen og under driftsfasen.
  • Hvilke muligheter og utfordringer etablering av datasentre innebærer for lokalsamfunn. Oxford Researchs undersøkelser viser at datasentre ofte medfører mange nye muligheter, men at de også kan gi utfordringer for samfunnene de etableres i. Utfordringene spenner fra mangel på kyndig arbeidskraft til dårlig kommunikasjon og manglende tillit – med motstand fra lokalsamfunn som resultat. Vi hjelper å kartlegge utfordringer og utarbeide anbefalinger for hvordan aktører på best mulig måte kan forberede seg på etableringen av et datasenter.
  • Hvordan kan regioner og kommuner sikre lokal vekst. Store datasentre består av enorme investeringer under både konstruksjons- og driftsfasen. Vår erfaring er at det kreves en proaktiv, standhaftig og strategisk opptreden for å sikre at etableringen av datasentre faktisk bidrar til tilvekst lokalt og regionalt. Oxford Research er ledende eksperter på å bedømme hvordan regioner, kommuner og lokalsamfunn kan sikre at etableringen av datasentre faktisk bidrar til tilvekst. Vi hjelper dere å ta frem de nødvendige strategiene og handlingsplanene.

Som referanseprosjekter kan nedenstående nevnes, med forbindelse til noen av de største etableringene av datasentre i Europa:

  • Apples datasenter i Viborg, Danmark
  • Googles datasenter i Fredrikshamn, Finland
  • Googles datasenter i Mons, Belgia
  • Facebooks datasenter i Luleå, Sverige.

 

Kontakt CEO Rune Stiberg-Jamt på rsj@oxford.no om du er interessert i å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med spørsmål om datasentre.