Oxford Research evaluerer på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet forsøk med samtaleprosess i fylkesnemndene. Følgeevalueringen skal dokumentere erfaringene og resultatene av prosessen, og gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan forsøket med samtaleprosess kan følges opp.

Evalueringen skal også komme med forslag til hvordan ordningen bør innrettes eller justeres dersom ordningen blir permanent.

Evalueringen gjennomføres i perioden desember 2017 til januar 2019. Evalueringen ledes av senioranalytiker Tor Egil Viblemo. Fra Oxford Research består prosjektteamet for øvrig av assisterende prosjektleder Stine Meltevik, analytikerne Bernhard Weigel, Marte Tobro og Janne Thygesen. I evalueringsteamet er også tre eksterne rådgivere med: Seniorforsker Dag Ellingsen (Arbeidsforskningsinstituttet), professor Camilla Bernt og  psykolog Wenke Siljeholm.

Mer informasjon om forsøksordningen finnes her: https://www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/samtaleprosess/