Oxford Research søker etter en samfunnsøkonom med PhD- eller mastergrad som ønsker å jobbe i et kommersielt, nasjonalt kompetansemiljø, med kontor i Kristiansand.

Du er faglig sterk, har et bredt interessefelt og ser hvordan økonomiske perspektiver er relevante i ulike sammenhenger. Du har interesse for evalueringer og samfunnsfaglige analyser.

Å jobbe hos oss betyr at du vil inngå i et entusiastisk team av engasjerte medarbeidere/medeiere, som er med på å sette dagsorden for fremtidens politikkutforming.

 

Kortfattet søknad med CV kan sendes til post@oxford.no

 

Søknadfrist: Snarest – og senest 15/12-2018

Tiltredelse etter avtale

Oxford Research er en nasjonal kunnskapsutvikler og et internasjonalt analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning.

Oxford Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Vi har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Latvia og Polen.

← Tilbake til ledige stillinger