Oxford Research AS søker etter dyktige og engasjerte analytikere til kontoret i Kristiansand

Du trenger ikke erfaring, være sørlending eller like solfylte dager på sjøen – det følger med jobben!

Tiltagende oppdragsmengde gjør at vi rekrutterer igjen! Vi ser spesielt etter deg som er akademisk dyktig, har et bredt samfunnsengasjement og arbeider godt i team. Du kan være statsviter, rettsviter, økonom og geograf osv. og minst ha mastergrad.

Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.

Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning.

Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Latvia. Oxford Research er en del av The Oxford Group og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet.

Send oss din søknad på post@oxford.no
Har du spørsmål kan du ringe oss: 40 00 57 93

 

Oxford Research er en nasjonal kunnskapsutvikler og et internasjonalt analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning.

Oxford Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Vi har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Latvia og Polen.

← Back to vacancy list