Oxford Research søker etter dyktige og engasjerte analytikere til kontoret i Kristiansand.

Er du i ferd med å fullføre mastergraden din? Eller er ikke den nye jobben din så spennende som du trodde?

Kanskje du vil jobbe hos oss? Da får du samarbeide med smarte folk – både medarbeidere og oppdragsgivere – og du får evaluere, kartlegge og utrede viktige samfunnsspørsmål.

Vi vokser og har masse spennende å gjøre, og søker derfor etter dyktige analytikere. Du bør ha en mastergrad (eller være i ferd med å fullføre en mastergrad) innen samfunnsvitenskaplige fag, ha toppkarakterer og være særlig god på metode.

Send oss din søknad på post@oxford.no
Har du spørsmål kan du ringe oss: 40 00 57 93

Søknadsfrist: Snarest – og senest 15.04.2019

Oxford Research er en nasjonal kunnskapsutvikler og et internasjonalt analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning, samt velferd og forvaltning.

Oxford Research er en del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Vi har selskaper i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Latvia og Polen.

← Tilbake til ledige stillinger