Team

Amanda Kinnunen

Analyst

+46 (0) 72 732 89 15

amanda.kinnunen@oxfordresearch.se
Amanda arbetar som analytiker på Oxford Research. Hennes akademiska bakgrund är tvärvetenskaplig – hon har en magisterexamen i ledarskap och organisationsstudier med inriktning mot hållbarhet från Malmö Universitet, och en master i internationell säkerhet och folkrätt från University of Southern Denmark. På Oxford Research arbetar hon främst med arbetsmarknadsfrågor, oftast på uppdrag av Eurofound.