Team

Stefanie Lange Scherbenske

Analytiker

Tjänstledig

Stefanie Lange Scherbenske är analytiker på Oxford Research sedan 2017 med specialisering mot regional utveckling, miljö och flernivåstyrning. Stefanie är naturgeograf med tio års erfarenhet inom projektledning och implementering, analys och processtöd. Stefanie arbetade mellan 2008-2016 som forskare på Nordregio i olika projekt och uppdrag inom Interreg, ESPON, DG Regio, DG Mare med fokus på miljö- och klimatfrågor samt flernivåstyrning i regionala utvecklingsprocesser på kommunal, regional, nationell och gränsöverskridande nivå i Östersjöregionen.