Team

Emil Herskind

Managing Director

+45 22 79 37 19

ehe@oxfordresearch.dk

Emil Herskind er administrerende direktør i Oxford Research. Emil har knap 20 års erfaring fra centraladministrationen og har de sidste år varetaget forskellige topposter på velfærdsområderne inden for social, børn-, og undervisning: Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet (2019), afdelingschef i Børne- og Socialministeriet (2017-2019), vicedirektør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2016-2017) og vicedirektør, Styrelsen for It og Læring (2013-2016).

Fagligt har Emil de sidste år som topleder arbejdet indgående med både forandrings- og driftsledelse, strategieksekvering og implementering af store reformer (fx de store uddannelsesreformer) og har derfor indsigt i centrale styrings- og værdikæder i den offentlige sektor, herunder ”hands on” erfaring med, hvordan man fra centralt hold proaktivt understøtter en konkret resultat- og effektskabelse ude i virkeligheden.