Oxford Research skal  i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse evaluere tilretteleggingsordningene på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I forbindelse med dette arbeidet har vi i dag, 07.mai 2019, sendt ut en spørreundersøkelse til utvalgte bedrifter som har mottatt tilskudd fra NAV. Spørreundersøkelsen er et ledd i evalueringen av to tilskuddsordninger for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Prosjektleder er Sjefsanalytiker Tor Egil Viblemo, og kontaktpersonen i NAV er Tonje Rørvik.

Les mer om prosjektet her