Utdanning og Organisasjon


Både ferdigheter og trivsel er avgjørende for en god skole. En mangeårig gjennomføring og analyse av Elevundersøkelsen, har gitt Oxford Research kompetanse og kunnskap til å bidra til et bedre utdanningssystem i Norge.


Vi har også etablert et godt samarbeid med Center for Grundskoleforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, noe som setter oss i stand til å arbeide med de største oppdragene innen utdanningsforskning.

 

I Oxford Research arbeider vi med analyser og evalueringer knyttet til utdanning som fagområde. Utdanningsdirektoratet er én av våre viktigste oppdragsgivere innenfor dette fagområdet, men vi har også utført en rekke oppdrag for Kunnskapsdepartementet og et utvalg kommuner og fylker. Oxford Research har lang erfaring og bred kompetanse innen utarbeidelse av omfattende evalueringer, analyse av undersøkelsesresultater, samt gjennomføring av spørreundersøkelser.

 

Oxford Research har sammen med DPU i Danmark oppdraget med å evaluere den nasjonale strategien for videreutdanning av lærere. Evalueringen er nå inne i sitt andre år og resultatene begynner å materialiseres. Gjennom flere år med analyse av elevundersøkelsen har vi også opparbeidet betydelig kunnskap om forhold som påvirker trivsel og læring i norsk skole. Det kan også nevnes at vi har hatt flere oppdrag, særlig for kommuner og fylker, i forhold til praktisk anvendelse av resultatene i elevundersøkelsen, med fokus på skoleutvikling.

 

Vi gjennomfører hvert år en rekke prosjekter hvor analyse av organisasjoners struktur og virkemåte er sentralt, enten som hovedfokus eller som deltema i bredt anlagte evalueringer. Vi leverer således ofte ressurser inn i andre prosjekter, i tillegg til at vi tar ansvar for de rene organisasjonsanalysene.

 

Eksempler på nyere prosjekter vi har gjennomført innen utdanning og organisasjon, er: Elevundersøkelsen for Utdanningsdirektoratet, evaluering av medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, evaluering av organisering av norsk tilstedeværelse ved EXPO 2010 for Nærings- og Handelsdepartementet og evaluering av trafikksikkerhetsprogrammet Ja til TrafikkLykke for Statens vegvesen.