Kommuner


Kommunale endringer krever kunnskapsforankring. Vi utreder fremtidig kommunestruktur, prosess og interkommunalt samarbeid.


Kommuner og kommunesammenslåing er i vinden som aldri før. Mandag 28. mars 2014 lanserte Regjeringens ekspertutvalg sin rapport, hvor det argumenteres for at det bør være minst 15 000 til 20 000 innbyggere i hver av landets kommuner. Dette betyr at det - etter en eventuell sammenslåing - kun blir igjen rundt 100 av de 428 kommunene vi har i dag. Rasjonalet bak ideen om å slå sammen kommuner baseres på utvalgets kriterier om tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, økonomisk soliditet og lokal politisk identitet. Særlig vektlegges generalisttankegangen om at alle kommuner skal være i stand til å tilby de samme tjenester til sine innbyggere.

 

Oxford Research og våre samarbeidspartnere er erfarne med prosjekter innen kommunal organisering, styring og ledelse. Endringene som er i ferd med å skje krever et betydelig kunnskapsgrunnlag for de individuelle kommunene før de eventuelt kan iverksettes. Oxford Research tilbyr derfor følgende:

 

  • Utredninger om fremtidig kommunestruktur og sammenslåinger
  • Fasilitering og prosessledelse av interkommunalt samarbeid med fokus på samarbeid
  • Evalueringer av kommunestruktur, og evalueringer av sammenslåinger, interkommunalt samarbeid og prosess i ettertid

 

Oxford Research har tidligere evaluert interkommunale samarbeid, samt vært ansvarlig for prosessledelsen gjennom fasilitering og tilrettelegging.