Om Oxford Research


Oxford Research har en visjon om at våre bidrag til kunnskapsproduksjonen skal bidra til bedre beslutninger og derigjennom et bedre samfunn; Kunnskap for et bedre samfunn.


Vi er et internasjonalt analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi arbeider til stadighet med å gjennomføre evalueringer og analyser med høy faglig kvalitet. Vi kombinerer dette med en uttrykksform og et språk som gjør den tilegnede kunnskapen blir lett tilgjengelig for offentligheten. Derfor følger vi alltid opp våre analyser med konkrete idéer, strategier og anbefalinger. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og forvaltning samt velferds- og utdanningspolitikk. Våre kunder består primært av departementer, direktorater, fylker, kommuner og organisasjoner i inn- og utland.


Oxford Research arbeider ofte i samarbeid med eksterne ressurspersoner og/eller underleverandører ved løsning av oppgavene. Hensikten er å gjøre nytte av den beste kompetansen på de spesifikke områdene som de enkelte prosjektene omhandler. I det daglige prosjektarbeidet er de norske, danske og svenske selskapene fullt integrert.


Oxford Research er medlem i flere faglige nettverk, deriblant «The European Network for Social and Economic Research» (se www.ensr.eu). Dette nettverket utfører en rekke prosjekter for EU kommisjonen. Oxford Research er et sentralt medlem av Norsk evalueringsforening og arbeider aktivt for bedre gjennomføring og bruk av evalueringer. Vi er også med i det europeiske og de skandinaviske evalueringsselskap.


Vi med ca. 80 medarbeidere hvorav 18 i Norge. Selskapet ble etablert i 1995 i København og har i dag selskaper i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Latvia og Polen samt kontor i Brussels. Oxford Research AS er deleid av de ansatte i selskapet. For mer informasjon se www.oxford.no.