Nyheter

Ny evaluering

Skal evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg

11-09-2017

Nye praktikanter

Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold høsten 2017.

16-08-2017

OECD sitering

Oxford Research bidrar med relevant kunnskap

09-08-2017

Hvordan bli bedre?

I Oxford Research jobber vi kontinuerlig for å bedre vår kompetanseprofil.

01-08-2017

Nominert til pris

Oxford Research er nominert til HR Norges kompetansepris for 2017

20-02-2017

Nye praktikanter

Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold våren 2017.

24-01-2017

Komparativ studie

Et nordisk arbeidsmarked

24-01-2017

Søk praktikantplass

Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

02-01-2017

Ny kollega

Elisabet Sørfjorddal Hauge ny senioranalytiker.

06-10-2016

Blir 13. september

Nytt verksted om regionalmuligheter

30-08-2016

Analytiker tilsatt

Vegard er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

12-08-2016

Ny evaluering

Evaluerer Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

03-08-2016

Hva hindrer frafall

Oxford Research med et nytt unikt prosjekt for Kunnskapsdepartementet

18-05-2016

Kronikk

Krisepenger i arbeid!

11-05-2016

Søk praktikantplass

Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

10-05-2016

Praktikanthverdagen

Les mer om hvordan tidligere praktikant Marit Methi har opplevd tiden hos oss

19-04-2016

Et sterkt fagmiljø

Bli kjent med Kristian Rostoft Boysen

29-03-2016

Søk nå

Oxford Research søker høyt utdannede og kommersielt kompetente kollegaer

29-01-2016

Vårens praktikanter

Tre dyktige studenter er på plass i Østre Strandgate

25-01-2016

Kreative næringer

Nytt prosjekt til Oxford Research

17-12-2015

Vi fornyer

Stine Meltevik har inntatt lederrollen som assisterende direktør.

02-11-2015

Blir 17. desember

Verksted om nye regionalmuligheter

01-11-2015

Nytt prosjekt

Skal utrede domstolsbehandlingen av foreldretvister etter barneloven

27-10-2015

Lederskifte

Rune Stiberg-Jamt overtar

10-09-2015

Nye kunder

Vi blir stadig bedre på å evaluere.

09-09-2015

Nye praktikanter

To studenter ansatt.

28-08-2015

Ansatt fra 1. juni

Kristian Rostoft Boysen er ny senioranalytiker.

01-06-2015

Arbeidsmarkedet

Oxford Research tildelt viktig undersøkelse av systemene i arbeidsmarkedet.

27-05-2015

Kundene valgte oss

Skal gjennomføre prestisjetung evaluering for Norges Forskningsråd

29-04-2015

Klart lovspråk

Oxford Research presenterte på lovspråkkonferanse

21-04-2015

Hva er evaluering

Lurer du på hva en evaluering egentlig er?

15-04-2015

Sammenslåing?

Utredning av kommunestruktur i Setesdal

10-04-2015

Unikt klyngekurs

Oxford Research og Østfold fylkeskommune inviterer til kurs for prosjektledere, virkemiddelaktører og andre som arbeider med utvikling av næringsklynger.

01-04-2015

Kronikk i FVN

Rune Stiberg-Jamt stiller spørsmål ved tidsbruk i skolen.

31-03-2015

Analytiker tilsatt

Bernhad Weigel er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

23-03-2015

Hva gjør vi

Som nyutdannet var Stine på jakt etter et utfordrende arbeidsmiljø

07-03-2015

Ansatt fra 1. mars

Samfunnsøkonom Marte Tobro er ansatt som analytiker

05-03-2015

Ny evaluering

På oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) skal Oxford Research evaluere stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram.

05-03-2015

Ny Arena-Evaluering

For 15. gang skal Oxford Research evaluere et Arena-klyngeprosjekt.

11-02-2015

Ny analytiker

Susan Furrebøe er ansatt hos oss fra 1. februar 2015.

09-02-2015

Forståelse av lover

På oppdrag fra KMD gjør Oxford Research en kartlegging av hvordan opplæringslova, arvelova, personellovene i Forsvaret og adopsjonsloven forstås.

09-02-2015

Ferskeste tilskudd

Nye praktikanter fra UiA

06-01-2015

Ny EU-studie

Hvordan evalueres nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer?

29-12-2014

Oppslag i FVN

Oxford støtter opp om regionale initiativ

17-12-2014

Sitert i rapport

Hederlig omtale for Oxford

15-12-2014

Søk i dag

Oxford Research søker analytikere og senioranalytikere

12-12-2014

Bedriftene styrkes

Langtidseffekter av Innovasjon Norge-støtte

12-12-2014

IN-støtte styrker

Etterundersøkelsen 2010 er klar

12-12-2014

Best på evaluering

Oxford Research er i frammarsj

11-12-2014

Kan forbedres

Asylsøkere kan lite etter informasjonsprogrammet

11-12-2014

Godt utbytte

Vi har evaluert Mentortjenesten

05-12-2014

Bli kjent med Bart

- Oxford var et logisk valg

27-11-2014

Gode resultater

Har evaluert omstillingsprogrammet i Flakstad

25-11-2014

Samarbeid vesentlig

Viktig for effektivitet og resultater i kommuner

24-11-2014

Omstilling i Rollag

Vi har midveisevaluert omstillingsprogram

15-11-2014

Stor interesse

Rapport overlevert til kunnskapsministeren

03-11-2014

Ny klyngekunnskap

Samarbeid mellom Agderforskning og OR

31-10-2014

Vunnet nye oppdrag

Oxford Research markerer seg som evalueringsmiljø

17-10-2014

Ny evaluering

Vurderer styrerutdanning for ledere i barnehager

17-10-2014

Sterke på klynger

Skal evaluere flere Arena-prosjekter

01-10-2014

Begrensede effekter

Vi har evaluert omstillingsprogram på Karmøy

15-09-2014

Siktes oftere

Likevel ingen økning i lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger

09-09-2014

Vi ble foretrukket

Oxford Research har vunnet en rekke nye prosjekter

08-09-2014

Bedrifter i EU

Ny evaluering av SMB-deltagelse i EUs rammeprogram

07-09-2014

Fortsatt finansiert

Innovasjon Norge følger våre råd

04-09-2014

Rapport publisert

Aktivitetsmidler for kor evaluert av Oxford Research

03-09-2014

Frisk pilotordning

Vi har evaluert nasjonale innovasjonsnettverk

03-09-2014

Globalt samarbeid

Studie om marinteknologiske forskningssentre.

31-07-2014

Evaluerer utdanning

Prøveprosjekt i klinisk odontologi for Helsedirektoratet

23-07-2014

Ti år i dag

Ferskt jubileumshefte sluppet

03-06-2014

Nytt oppdrag i boks

Skal utrede Likestillings- og diskrimineringsnemnda

30-05-2014

Vi feirer 10 år

Tirsdag 3. juni inviterer vi til "fag og fest"

27-05-2014

Se hva vi tilbyr

Samfunnsanalyser for byregionprogrammet

15-05-2014

Med Google i front

Oxford Research og Google i samarbeid

06-05-2014

Oppvask om varslere

Presseoppslag på evaluering av etikk i storbyer

02-05-2014

Ordførerne vil ikke

Stor publisitet rundt ny undersøkelse

16-04-2014

Bedriftene på Agder

Se fremskrivingen av sysselsettingen her

14-04-2014

Blir det endring?

Artikkel på trykk i Stat og Styring

14-04-2014

Et godt eksempel

Vi har evaluert Arena Eyde

09-04-2014

Vekker interesse

Studieforbundsprosjekt publisert på annerkjent EU-side

02-04-2014

Kronikk om NAFKAM

Norsk forskning på alternativ behandling må endres, slik at pasientene kan få et bedre grunnlag for å benytte sin lovlige frihet til å velge.

24-03-2014

Verden rundt

Rapport om norsk likestilling får massive oppslag

24-03-2014

Dagsrevyen-oppslag

Mulig å fremme likestilling ved enkle grep.

17-03-2014

Boklansering

Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har skrevet boken "Noen vil ha det slik"

10-03-2014

Heldagsseminar

Søkelys på både negative og positive elementer i den maskuline militærkulturen.

24-02-2014

Konjunkturbarometer

Analyse for Agder ble lansert torsdag 13. februar.

14-02-2014

Kunnskapsleverandør

Oxford Research er en aktiv kunnskapsleverandør for klyngeprogrammene i Norge.

10-02-2014

NAFKAM

Vår evaluering av NAFKAM får flere oppslag i pressen.

03-02-2014

ID-nettverket

Informasjons- og samarbeidsmøte for lederne i ID-nettverket i offentlig sektor 4. februar.

03-02-2014

HAVBRUK-evaluering

Forskingsrådet er glade for å se at deres program anbefales videreført.

20-01-2014

DFØ velger OR

Oxford Research ble foretrukket som leverandør av bistand i utviklingen av et helhetlig kunde- og brukerundersøkelsessystem.

20-01-2014

Næringsnettverk

Oxford Research gjennomfører en kartlegging av næringsnettverk og -klynger i Osloregionen.

20-01-2014

Ny analytiker

Marthe Rosenvinge Ervik er ansatt som analytiker ved vårt Kristiansand kontor

15-01-2014

Marint senter

Nærings- og fiskeridepartementet valgte Oxford Research.

10-01-2014

SVT-oppslag

Den svenske kultursatsningen rettet mot eldre har en rekke svakheter.

02-12-2013

Kommuner omstilles

Hvordan utnytter kommuner midlene de får fra fylkeskommunen?

18-11-2013

Arena Magica

Klyngeprosjekt innenfor musikk, scene, film, media og design.

18-11-2013

Furre ny styreleder

Adm.dir. Harald Furre er ny styreleder for Norsk Evalueringsforening.

11-11-2013

Europakommisjonen

Oxford Research blir en stor tilbyder av evalueringstjenester for GD Forskning.

04-11-2013

Høringsforslag

Forslag om endringer i fordeling av tippemidler.

21-10-2013

BIONÆR

Følgeevaluering av BIONÆR-programmet.

14-10-2013

Kultur for eldre

Nordisk ekspertmøte om kultur for eldre 28. november

14-10-2013

Inspirasjonskatalog

Interaktiv hjelp for arbeidet med forebygging av lidelser på arbeidsplassen.

07-10-2013

Likestilling

En kartlegging av offentlige myndigheters likestillingsvurderinger i Norden.

23-09-2013

Distriktssenteret

Vi skal evaluere Kompetansesenter for distriktsutvikling.

16-09-2013

Oppslag i Budstikka

Harald Furre om Asker og Bærum

16-09-2013

NAFKAM

Evaluering av forskningssenter for alternativ medisin.

03-09-2013

Klyngekurs 2013

Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

03-09-2013

Forskningsløft

Kommunal- og regionaldepartementet viderefører Forskingsløft i nord for tre nye år.

26-08-2013

Ny forskrift

Oxford Researchs utredning endrer forskrift for Norsk Tipping.

19-08-2013

Pasientrettigheter

Helsedirektoratet har valgt Oxford Research til å evaluere bruk av pasient- og brukerrettighetsloven.

19-08-2013

Høyre ønsker løft

Satser på videreutdanning av mattelærere basert på Oxford Researchs rapport

12-08-2013

Om Innovasjon Norge

E24 er unøyaktige.

04-07-2013

Ny handlingsplan

Rapporten «To mål - to midler» siteres i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift».

04-06-2013

Hilda ny adm.sjef

Etter 2,5 år vender Hilda Borthen tilbake til Oxford Research.

14-05-2013

Skaper politikk

Oxford Research gis god plass i årets regionalmelding.

06-05-2013

Kulturløsninger

"To mål - to midler" siteres i Kulturutredningen 2014.

06-05-2013

Framtidsløsninger

EU-kommisjonen publiserer vår nano-rapport.

06-05-2013

Havbruksprogrammet

Oppstart av evaluering i april.

15-04-2013

Oppslag ID-problem

Vår rapport om identitetsproblematikk har fått medieomtale.

08-04-2013

Reg. koblingsbokser

Fylkesvis kartlegging og analyse av kompetansehevende arbeid for voksne.

19-03-2013

Barnehageledelse

Nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager innfrir delvis.

11-03-2013

Sosialtjenester

Evaluering av utvidet informasjon og veiledning.

18-02-2013

Skaper debatt

Konjunkturbarometeret for Agder har fått stor oppmerksomhet.

18-02-2013

Konjunktur Agder

Presentasjon av Konjunkturbarometeret for Agder 14. feb

11-02-2013

Vestnordenfondet

Hvordan styrker bidrag arbeidslivet på Færøyene, Grønland og Island?

04-02-2013

EU-konferanse

Oxford Research deltar på innovasjonskonferanse i Brüssel.

21-01-2013

Tippemidler

Oxford Research gjennomfører utredning om fordeling av tippemidler.

21-01-2013

Ny kunnskap

To av våre medarbeidere har vært bidragsytere til ny bok om temaet evaluering.

11-01-2013

VISITOR

Oxford Research bistår Visit Sørlandet og Visit Kristiansand.

02-01-2013

Rettssikkerhet

«Sikrer stykkprisfinansieringen god nok rettsikkerhet?».

02-01-2013

Populær utdanning

Vårt arbeid med evaluering av styrerutdanning omtales i artikkel.

17-12-2012

Mer kunnskap

Målrettet kunnskapspolitikk gjennom FoU-prosjekt.

17-12-2012

NCE-prosjekter

Oxford Research evaluerer tre NCE-prosjekter.

27-11-2012

Disputas i Oslo

Aase Marthe Horrigmo vil 28. november presentere sin doktoravhandling.

27-11-2012

Positiv evaluering

Evalueringsrapporten av VRI offentliggjøres i dag.

23-11-2012

Workshop i Brussel

Senioranalytiker Bart Romanow har blitt invitert til å delta som ekspert.

20-11-2012

Konjunkturbarometer

Oxford Research har sendt ut bedriftsundersøkelsen til Konjunkturbarometeret 2013.

13-11-2012

Fri rettshjelp

Vår rapport om advokatordningen ble benyttet i mandagens utgave av Aftenposten.

01-11-2012

Juridisk debatt

Senioranalytiker Tor Egil Viblemo deltok i paneldebatt.

01-11-2012

RIP 2012 Porto

To av våre senioranalytikere dro til Porto denne helgen.

15-10-2012

Innovasjon+

Denne høsten publiserte NHO et dokument som setter innovasjon på dagsorden.

24-09-2012

Tysk praktikant

Vi har hatt praktikant fra Tyskland med oss i 6 uker.

24-09-2012

Spansk praktikant

I november får vi en ny internasjonal praktikant.

24-09-2012

Nordisk fremgang

Oxford Research åpner nytt kontor i Finland.

17-09-2012

Klyngekurs 2012

Oxford Research opplever meget sterkt internasjonalt oppmøte.

17-09-2012

Ny senioranalytiker

Oxford Research ønsker Anne Wenche Emblem velkommen.

10-09-2012

Politisk kultur

Kunst og kultur som lokkemiddel?

10-09-2012

EVA 2012

Evalueringskonferansen 2012 er i gang. Vi presenterer midtveisevalueringen av VRI.

04-09-2012

Metodikkhåndbok

Oxford Research produserer håndboka «Guidelines for partner search and matchmaking».

28-08-2012

Grønn vekst

Vi tar fatt på prosjektet «Green growth- Identifying industry FTA-priorities».

28-08-2012

Nye ansatte

Oxford Research ønsker velkommen til våre tre nye researchere.

27-08-2012

Kultur som middel?

Hvordan blir kultur brukt som strategi for regional utvikling? Les mer her.

15-08-2012

Ny FoU-strategi

Jon P. Knudsen presenterer evaluering av FoU-satsing i Nordland.

15-08-2012

Ny rammeavtale

Treårig rammeavtale med Songdalen kommune.

06-08-2012

Rett til rettshjelp

Vi evaluerer pilotprosjektet om førstelinjerettshjelp.

06-08-2012

Ny økonomisjef

Michael Lund Olsen er ny økonomisjef.

05-08-2012

MAREANO

Vi evaluerer MAREANO-programmet for Fiskeri- og kystdepartementet

18-06-2012

Barnevernstiltak

Evaluering av hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Hurum kommune.

15-06-2012

Ny researcher

Ny researcher på plass i Kristiansand.

04-06-2012

Short Sea Promotion

Vi evaluerer Short Sea Promotion Centre

30-05-2012

Arena-evaluering

Oxford Research evaluerer Arena Innovative Opplevelser

28-05-2012

Nye ansatte

To nye researchere er på plass ved vårt Oslo-kontor.

27-05-2012

VRI er i gang

Arbeidet med VRI-prosjektet er spennende og innebærer en omfattende datainnsamling.

21-05-2012

Ny samfunnsøkonom

Vi styrker stallen med samfunnsøkonomen Arngrim Hunnes.

07-05-2012

Omstilling i nord

Vi evaluerer omstillingsprosjektet «Langsiktig Utvikling og Omstilling».

06-05-2012

POCARIM

Vi tar del i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

30-04-2012

Bidrag til policy

Oxford Research gir et viktig bidrag til policy-utvikling i Norge

30-04-2012

Vi gratulerer NODE

Vi gratulerer NODE med «gullsertifisering» av EU for fremragende klyngesamarbeid.

23-04-2012

Næringsutvikling

Oxford Research skal evaluere Nore og Uvdals samlede næringsutviklingsarbeid.

20-04-2012

Reiselivsstrategi

Rapport fra Oxford Research ligger til grunn for regjeringens nye reiselivsstrategi.

12-04-2012

Mange låner mye

Senioranalytiker Dag Ellingsen setter fokus på innvandrere i lånemarkedet.

03-04-2012

Nei fra statsråden

Liv Signe Navarsete sier nei til strengere krav for innovasjonsstøtte.

03-04-2012

SMB på nett

Vi leverer en ny versjon av hjemmesiden til Enterprise Finance Index.

26-03-2012

Ledelse i barnehage

Vi skal evaluere nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager.

19-03-2012

Kompetansenettverk

Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon".

19-03-2012

Vekst i Buskerud?

Vi skal evaluere virkemiddelbruken til innovasjonsselskapene i Buskerud.

12-03-2012

Evaluering av VRI

Ny midtveisevaluering av virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

05-03-2012

Vekst nordover

Jon P. Knudsen setter fokus på utvikling i Kristiansand-regionen.

27-02-2012

Abelia-medlemskap

Oxford Research har meldt seg inn i NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

27-02-2012

Nytt hjem i Oslo

Vi er på plass i nye lokaler i Oslo.

20-02-2012

Kultur i Forsvaret

En studiet med fokus på maskulinitetskulturer i Forsvaret.

17-02-2012

Workshop i Brussel

Vi presenterer resultatene fra studiet «Value Added Materials» 14. mars i Brussel.

17-02-2012

Næringsliv på Agder

Offentliggjøring av årets konjunkturbarometer for Agder, 16 februar 2012.

06-02-2012

Hjelper kultur?

Analytiker Aase Marthe J. Horrigmo om forholdet mellom kulturtilbud og bosetting.

23-01-2012

Bedre informasjon

Vest-Agder fylkeskommune kommenterer rapport fra Oxford Research.

23-01-2012

Oppdrag fra INTRO

Utvikling av forskningsdesign, oppfølging og kvalitetssikring.

16-01-2012

Harald Furre

Nytt medlem av European Cluster Cooperation Forum.

16-01-2012

Siste innspurt

"Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies to address Grand Challenges"

09-01-2012

Næringsforeningen

Oxford Research blir medlem av Næringsforeningen i Kristiansandregionen

09-01-2012

Team Bodø

Sammen med Bedriftskompetanse AS evaluerer vi «Team Bodø».

02-01-2012

Innovasjonssuksess

Oxford rapport konkluderer med god innovasjonssuksess i Trøndelag.

02-01-2012

Og vinneren er..

Bjørn Tore Rosendahl ble den heldige vinner av gavekort på kr 5000,-.

22-12-2011

FoU i Nordland

Oxford Research evaluerer FoU-satsningen i Nordland.

12-12-2011

Nytt samarbeid

Bedriftskompetanse og Oxford Research skal evaluere K4-samarbeidet.

08-12-2011

Viktig evaluering

Audun Lysbakken setter fokus på Oxford rapport i sin tale.

08-12-2011

Høy aktivitet

Det er for tiden høy aktivitet hos Oxford Research når det kommer til undersøkelser.

30-11-2011

IFU/OFU

På oppdrag fra Innovasjon Norge skal vi evaluere IFU/OFU

29-11-2011

Velkommen tilbake!

Rune Stiberg-Jamt er tilbake på gamle trakter

29-11-2011

Klyngekurs 2011

Årets klyngekurs ble gjennomført i København 22 - 23. november med stor suksess

28-11-2011

Hopp i det!

Møre og Romsdal fylkeskommune publiserer evalueringsrapporten av hoppid.no

14-11-2011

Juridisk bistand

Vi evaluerer den juridiske bistanden til asylsøkere.

14-11-2011

Arena Fritidsbåt

Oxford Research skal evaluere Arena Fritidsbåt.

14-11-2011

Kronisk mangel?

Senioranalytikerne Lisbet Berg og Dag Ellingsen med kronikk som tar for seg problematikken rundt mangel på arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper på Agder.

07-11-2011

Hva er identitet?

Nytt prosjekt rundt temaet identitetsproblematikk.

04-11-2011

Identitetstvil

Nytt prosjekt fra UDI om identitetstvil og identitetsvurderinger.

03-11-2011

Forskning i Norge

Våre samarbeidspartnere i Ordkraft setter fokus på forskning i Norge.

28-10-2011

OD-dagen.

Oxford Research støtter Operasjon Dagsverk

28-10-2011

Ny evaluering

Vi evaluerer norske aktørers deltakelse på den årlige oljemessen i Houston.

25-10-2011

Høye innvandrerlån

Senioranalytiker Dag Ellingsen om innvandrere i Norge og høy opplåning.

18-10-2011

Kulturhus i Norge

En artikkel om norske kommuners storbygging av kulturhus.

07-10-2011

Mange låner mye

Senioranalytiker Dag Ellingsen med artikkel i Samfunnsspeilet.

03-10-2011

Evaluerer SIFO

Oxford Research starter høsten 2011 evalueringen av testvirksomheten ved SIFO.

30-09-2011

Sammen med NIBR

Oxford Research starter høsten 2011 et nytt prosjekt i samarbeid med NIBR.

27-09-2011

Samarbeid

Oxford Research AS samarbeider med Austrian Institute for SME Research, AT

15-09-2011

Workshop

Workshop in Brussels on "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies".

05-09-2011

Arena Beredskap

Oxford Research gjennomfører sluttevaluering av prosjektet Arena Beredskap.

05-09-2011

Sørlandsutvalget

Analytiker i Oxford Research, Erle Holstad Wright er et av medlemmene i Sørlandsutvalget.

29-08-2011

Evalueringsseminar

Harald Furre deltar under Evalueringskonferansen 2011 - Evaluering, forvaltning og politikk - Evaluering for fornyelse eller bevaring?

22-08-2011

Lærerkompetanse

Evaluering av den norske strategien for videreutdanning av lærere.

21-08-2011

Kultur i Forsvaret

En studie med fokus på økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

16-08-2011

Cooperation

Cooperation with Austrian Institute for SME Research.

16-08-2011

Nye lokaler

Oxford Research og Ordkraft flytter sammen

09-08-2011

Ny analytiker

Erle Holstad Wright er ansatt som analytiker til vårt Kristiansand kontor.

09-08-2011

Ny senioranalytiker

Lisbet Berg er ansatt som senioranalytiker til vårt Oslo kontor. Hun starter sitt arbeide hos oss 15. august 2011.

08-08-2011

Nytt styremedlem

Kristin Clemet er valgt inn som nytt styremedlem hos Oxford Research AS

07-08-2011

Bakgrunnsnotat

Kompetanseintensive bedrifter

01-08-2011

Barnevernstiltak

Oxford Research har inngått avtale med Drammen kommune om å analysere barnevernstjenesten i Drammen kommune.

30-03-2011

Minoriteter

Oxford Research har i februar inngått avtale med Sørlandets kompetansefond om et større toårig prosjekt om integreringen av etniske minoriteter i Vest-Agder og særlig Kristiansand.

24-02-2011

Statped

Oxford Reserach har gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse for å måle tilfredshet med tjenester fra Statlig pedagogisk støttesystem (Statped)

24-02-2011

Kompetanse

Nytt prosjekt om kompetanse på Agder. Oxford Research har i februar inngått avtale med Sørlandets kompetansefond om et forprosjekt om Sørlandets kompetanseutvikling og -behov.

16-02-2011

CLIMIT

Oxford Research Norge har sammen med Thema Consulting Group (Oslo) og Element Energy Ltd. (Cambridge, UK) vunnet oppdraget med å evaluere CLIMIT på oppdrag fra Gassnova og Norges Forskningsråd.

31-01-2011

Et viktig bidrag til petroleumsforskningen

Underveisevaluering av PETROMAKS2

Nominert til HR Norges kompetansepris

Oxford Research er nominert til Kompetanseprisen 2017 for vårt kompetansearbeid

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus

Sluttrapport for Oppland fylkeskommunes programsatsning "Bedriftene i fokus"