Om researchereResearcherens arbeide består av mange ulike oppgaver. Alt i fra datainnsamling fra internett- og databasekilder og statistisk databehandling til medvirkning ved kvalitative intervjuer og rapportskriving.

 

Vi vektlegger at researcherens arbeidsoppgavers skal gi bred praktisk erfaring som komplementerer utdanning og vil gjøre den enkelte mer attraktive ved fremtidige jobbsøknader i arbeidsmarkedet.

 

Researchere er som regel studenter på bachelor og masternivå i fagfelt som statsvitenskap, sosiologi, kommunikasjon eller økonomi, og som jobber deltid hos oss ved siden av sine studier.

 

Er du interssert i å være researcher hos oss? Les mer om vår praktikantordning!