Om analytikereAnalytikere er involverte i både produksjon og salg, både innenfor analytikerens spesialområde og de bredere felt som Oxford Research som helhet er aktive i. Analytikeren har særlig ansvar for datainnsamling, rapportskriving og analyse. Men også kunderelasjoner og salgsarbeid inngår i arbeidsoppgavene.

 

Vi legger vekt på at analytikere forløpende får større ansvar. «Når man har lært seg å sjonglere med tre baller, får man en fjerde.» Kompetanseheving er viktig for oss. Derfor prioriterer vi å sende medarbeidere på aktuelle kurs innen viktige fagfelt, samtidig som vi setter av tid internt til deling av kunnskap.

 

Analytikeren får gradvis mer ansvar for salg, produkter og prosjektledelse, slik at man etter noen år kan være en dyktig senioranalytiker.