Evaluering av IFU/OFUOxford Research har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere IFU/OFU


Med i evalueringsteamet er Steinar Johansen fra NIBR. Oppdraget går ut på å evaluere forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) i perioden 2006-2011, og evalueringen skal være ferdigstilt 1. mai 2012. Administrerende direktør Harald Furre vil være prosjektleder og får i tillegg med seg et toppet team bestående av dyktige senioranalytikere.

 

For nærmere innformasjon om evalueringen, kontakt administrerende direktør Harald Furre (har@oxford.no) eller senioranalytiker Tor Borgar Hansen (tbh@oxford.no)   

29-11-2011


 • Ny evaluering

  Skal evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg

 • Nye praktikanter

  Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold høsten 2017.

 • OECD sitering

  Oxford Research bidrar med relevant kunnskap

 • Hvordan bli bedre?

  I Oxford Research jobber vi kontinuerlig for å bedre vår kompetanseprofil.

 • Nominert til pris

  Oxford Research er nominert til HR Norges kompetansepris for 2017

 • Nye praktikanter

  Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold våren 2017.

 • Komparativ studie

  Et nordisk arbeidsmarked

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Ny kollega

  Elisabet Sørfjorddal Hauge ny senioranalytiker.

 • Blir 13. september

  Nytt verksted om regionalmuligheter

 • Analytiker tilsatt

  Vegard er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Ny evaluering

  Evaluerer Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

 • Hva hindrer frafall

  Oxford Research med et nytt unikt prosjekt for Kunnskapsdepartementet

 • Kronikk

  Krisepenger i arbeid!

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Praktikanthverdagen

  Les mer om hvordan tidligere praktikant Marit Methi har opplevd tiden hos oss

 • Et sterkt fagmiljø

  Bli kjent med Kristian Rostoft Boysen

 • Søk nå

  Oxford Research søker høyt utdannede og kommersielt kompetente kollegaer

 • Vårens praktikanter

  Tre dyktige studenter er på plass i Østre Strandgate

 • Kreative næringer

  Nytt prosjekt til Oxford Research

 • Vi fornyer

  Stine Meltevik har inntatt lederrollen som assisterende direktør.

 • Blir 17. desember

  Verksted om nye regionalmuligheter

 • Nytt prosjekt

  Skal utrede domstolsbehandlingen av foreldretvister etter barneloven

 • Lederskifte

  Rune Stiberg-Jamt overtar

 • Nye kunder

  Vi blir stadig bedre på å evaluere.

 • Nye praktikanter

  To studenter ansatt.

 • Ansatt fra 1. juni

  Kristian Rostoft Boysen er ny senioranalytiker.

 • Arbeidsmarkedet

  Oxford Research tildelt viktig undersøkelse av systemene i arbeidsmarkedet.

 • Kundene valgte oss

  Skal gjennomføre prestisjetung evaluering for Norges Forskningsråd

 • Klart lovspråk

  Oxford Research presenterte på lovspråkkonferanse

 • Hva er evaluering

  Lurer du på hva en evaluering egentlig er?

 • Sammenslåing?

  Utredning av kommunestruktur i Setesdal

 • Unikt klyngekurs

  Oxford Research og Østfold fylkeskommune inviterer til kurs for prosjektledere, vir

 • Kronikk i FVN

  Rune Stiberg-Jamt stiller spørsmål ved tidsbruk i skolen.

 • Analytiker tilsatt

  Bernhad Weigel er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Hva gjør vi

  Som nyutdannet var Stine på jakt etter et utfordrende arbeidsmiljø

 • Ansatt fra 1. mars

  Samfunnsøkonom Marte Tobro er ansatt som analytiker

 • Ny evaluering

  På oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) skal Oxford Research evaluere stiftelsen SE

 • Ny Arena-Evaluering

  For 15. gang skal Oxford Research evaluere et Arena-klyngeprosjekt.

 • Ny analytiker

  Susan Furrebøe er ansatt hos oss fra 1. februar 2015.

 • Forståelse av lover

  På oppdrag fra KMD gjør Oxford Research en kartlegging av hvordan opplæringslova, a

 • Ferskeste tilskudd

  Nye praktikanter fra UiA

 • Ny EU-studie

  Hvordan evalueres nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer?

 • Oppslag i FVN

  Oxford støtter opp om regionale initiativ

 • Sitert i rapport

  Hederlig omtale for Oxford

 • Søk i dag

  Oxford Research søker analytikere og senioranalytikere

 • Bedriftene styrkes

  Langtidseffekter av Innovasjon Norge-støtte

 • IN-støtte styrker

  Etterundersøkelsen 2010 er klar

 • Best på evaluering

  Oxford Research er i frammarsj

 • Kan forbedres

  Asylsøkere kan lite etter informasjonsprogrammet

 • Godt utbytte

  Vi har evaluert Mentortjenesten

 • Bli kjent med Bart

  - Oxford var et logisk valg

 • Gode resultater

  Har evaluert omstillingsprogrammet i Flakstad

 • Samarbeid vesentlig

  Viktig for effektivitet og resultater i kommuner

 • Omstilling i Rollag

  Vi har midveisevaluert omstillingsprogram

 • Stor interesse

  Rapport overlevert til kunnskapsministeren

 • Ny klyngekunnskap

  Samarbeid mellom Agderforskning og OR

 • Vunnet nye oppdrag

  Oxford Research markerer seg som evalueringsmiljø

 • Ny evaluering

  Vurderer styrerutdanning for ledere i barnehager

 • Sterke på klynger

  Skal evaluere flere Arena-prosjekter

 • Begrensede effekter

  Vi har evaluert omstillingsprogram på Karmøy

 • Siktes oftere

  Likevel ingen økning i lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger

 • Vi ble foretrukket

  Oxford Research har vunnet en rekke nye prosjekter

 • Bedrifter i EU

  Ny evaluering av SMB-deltagelse i EUs rammeprogram

 • Fortsatt finansiert

  Innovasjon Norge følger våre råd

 • Rapport publisert

  Aktivitetsmidler for kor evaluert av Oxford Research

 • Frisk pilotordning

  Vi har evaluert nasjonale innovasjonsnettverk

 • Globalt samarbeid

  Studie om marinteknologiske forskningssentre.

 • Evaluerer utdanning

  Prøveprosjekt i klinisk odontologi for Helsedirektoratet

 • Ti år i dag

  Ferskt jubileumshefte sluppet

 • Nytt oppdrag i boks

  Skal utrede Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Vi feirer 10 år

  Tirsdag 3. juni inviterer vi til "fag og fest"

 • Se hva vi tilbyr

  Samfunnsanalyser for byregionprogrammet

 • Med Google i front

  Oxford Research og Google i samarbeid

 • Oppvask om varslere

  Presseoppslag på evaluering av etikk i storbyer

 • Ordførerne vil ikke

  Stor publisitet rundt ny undersøkelse

 • Bedriftene på Agder

  Se fremskrivingen av sysselsettingen her

 • Blir det endring?

  Artikkel på trykk i Stat og Styring

 • Et godt eksempel

  Vi har evaluert Arena Eyde

 • Vekker interesse

  Studieforbundsprosjekt publisert på annerkjent EU-side

 • Kronikk om NAFKAM

  Norsk forskning på alternativ behandling må endres, slik at pasientene kan få et be

 • Verden rundt

  Rapport om norsk likestilling får massive oppslag

 • Dagsrevyen-oppslag

  Mulig å fremme likestilling ved enkle grep.

 • Boklansering

  Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har skrevet boken "Noen vil ha det slik"

 • Heldagsseminar

  Søkelys på både negative og positive elementer i den maskuline militærkulturen.

 • Konjunkturbarometer

  Analyse for Agder ble lansert torsdag 13. februar.

 • Kunnskapsleverandør

  Oxford Research er en aktiv kunnskapsleverandør for klyngeprogrammene i Norge.

 • NAFKAM

  Vår evaluering av NAFKAM får flere oppslag i pressen.

 • ID-nettverket

  Informasjons- og samarbeidsmøte for lederne i ID-nettverket i offentlig sektor 4. f

 • HAVBRUK-evaluering

  Forskingsrådet er glade for å se at deres program anbefales videreført.

 • DFØ velger OR

  Oxford Research ble foretrukket som leverandør av bistand i utviklingen av et helhe

 • Næringsnettverk

  Oxford Research gjennomfører en kartlegging av næringsnettverk og -klynger i Oslore

 • Ny analytiker

  Marthe Rosenvinge Ervik er ansatt som analytiker ved vårt Kristiansand kontor

 • Marint senter

  Nærings- og fiskeridepartementet valgte Oxford Research.

 • SVT-oppslag

  Den svenske kultursatsningen rettet mot eldre har en rekke svakheter.

 • Kommuner omstilles

  Hvordan utnytter kommuner midlene de får fra fylkeskommunen?

 • Arena Magica

  Klyngeprosjekt innenfor musikk, scene, film, media og design.

 • Furre ny styreleder

  Adm.dir. Harald Furre er ny styreleder for Norsk Evalueringsforening.

 • Europakommisjonen

  Oxford Research blir en stor tilbyder av evalueringstjenester for GD Forskning.

 • Høringsforslag

  Forslag om endringer i fordeling av tippemidler.

 • BIONÆR

  Følgeevaluering av BIONÆR-programmet.

 • Kultur for eldre

  Nordisk ekspertmøte om kultur for eldre 28. november

 • Inspirasjonskatalog

  Interaktiv hjelp for arbeidet med forebygging av lidelser på arbeidsplassen.

 • Likestilling

  En kartlegging av offentlige myndigheters likestillingsvurderinger i Norden.

 • Distriktssenteret

  Vi skal evaluere Kompetansesenter for distriktsutvikling.

 • Oppslag i Budstikka

  Harald Furre om Asker og Bærum

 • NAFKAM

  Evaluering av forskningssenter for alternativ medisin.

 • Klyngekurs 2013

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

 • Forskningsløft

  Kommunal- og regionaldepartementet viderefører Forskingsløft i nord for tre nye år.

 • Ny forskrift

  Oxford Researchs utredning endrer forskrift for Norsk Tipping.

 • Pasientrettigheter

  Helsedirektoratet har valgt Oxford Research til å evaluere bruk av pasient- og bruk

 • Høyre ønsker løft

  Satser på videreutdanning av mattelærere basert på Oxford Researchs rapport

 • Om Innovasjon Norge

  E24 er unøyaktige.

 • Ny handlingsplan

  Rapporten «To mål - to midler» siteres i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbed

 • Hilda ny adm.sjef

  Etter 2,5 år vender Hilda Borthen tilbake til Oxford Research.

 • Skaper politikk

  Oxford Research gis god plass i årets regionalmelding.

 • Kulturløsninger

  "To mål - to midler" siteres i Kulturutredningen 2014.

 • Framtidsløsninger

  EU-kommisjonen publiserer vår nano-rapport.

 • Havbruksprogrammet

  Oppstart av evaluering i april.

 • Oppslag ID-problem

  Vår rapport om identitetsproblematikk har fått medieomtale.

 • Reg. koblingsbokser

  Fylkesvis kartlegging og analyse av kompetansehevende arbeid for voksne.

 • Barnehageledelse

  Nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager innfrir delvis.

 • Sosialtjenester

  Evaluering av utvidet informasjon og veiledning.

 • Skaper debatt

  Konjunkturbarometeret for Agder har fått stor oppmerksomhet.

 • Konjunktur Agder

  Presentasjon av Konjunkturbarometeret for Agder 14. feb

 • Vestnordenfondet

  Hvordan styrker bidrag arbeidslivet på Færøyene, Grønland og Island?

 • EU-konferanse

  Oxford Research deltar på innovasjonskonferanse i Brüssel.

 • Tippemidler

  Oxford Research gjennomfører utredning om fordeling av tippemidler.

 • Ny kunnskap

  To av våre medarbeidere har vært bidragsytere til ny bok om temaet evaluering.

 • VISITOR

  Oxford Research bistår Visit Sørlandet og Visit Kristiansand.

 • Rettssikkerhet

  «Sikrer stykkprisfinansieringen god nok rettsikkerhet?».

 • Populær utdanning

  Vårt arbeid med evaluering av styrerutdanning omtales i artikkel.

 • Mer kunnskap

  Målrettet kunnskapspolitikk gjennom FoU-prosjekt.

 • NCE-prosjekter

  Oxford Research evaluerer tre NCE-prosjekter.

 • Disputas i Oslo

  Aase Marthe Horrigmo vil 28. november presentere sin doktoravhandling.

 • Positiv evaluering

  Evalueringsrapporten av VRI offentliggjøres i dag.

 • Workshop i Brussel

  Senioranalytiker Bart Romanow har blitt invitert til å delta som ekspert.

 • Konjunkturbarometer

  Oxford Research har sendt ut bedriftsundersøkelsen til Konjunkturbarometeret 2013.

 • Fri rettshjelp

  Vår rapport om advokatordningen ble benyttet i mandagens utgave av Aftenposten.

 • Juridisk debatt

  Senioranalytiker Tor Egil Viblemo deltok i paneldebatt.

 • RIP 2012 Porto

  To av våre senioranalytikere dro til Porto denne helgen.

 • Innovasjon+

  Denne høsten publiserte NHO et dokument som setter innovasjon på dagsorden.

 • Tysk praktikant

  Vi har hatt praktikant fra Tyskland med oss i 6 uker.

 • Spansk praktikant

  I november får vi en ny internasjonal praktikant.

 • Nordisk fremgang

  Oxford Research åpner nytt kontor i Finland.

 • Klyngekurs 2012

  Oxford Research opplever meget sterkt internasjonalt oppmøte.

 • Ny senioranalytiker

  Oxford Research ønsker Anne Wenche Emblem velkommen.

 • Politisk kultur

  Kunst og kultur som lokkemiddel?

 • EVA 2012

  Evalueringskonferansen 2012 er i gang. Vi presenterer midtveisevalueringen av VRI.

 • Metodikkhåndbok

  Oxford Research produserer håndboka «Guidelines for partner search and matchmaking»

 • Grønn vekst

  Vi tar fatt på prosjektet «Green growth- Identifying industry FTA-priorities».

 • Nye ansatte

  Oxford Research ønsker velkommen til våre tre nye researchere.

 • Kultur som middel?

  Hvordan blir kultur brukt som strategi for regional utvikling? Les mer her.

 • Ny FoU-strategi

  Jon P. Knudsen presenterer evaluering av FoU-satsing i Nordland.

 • Ny rammeavtale

  Treårig rammeavtale med Songdalen kommune.

 • Rett til rettshjelp

  Vi evaluerer pilotprosjektet om førstelinjerettshjelp.

 • Ny økonomisjef

  Michael Lund Olsen er ny økonomisjef.

 • MAREANO

  Vi evaluerer MAREANO-programmet for Fiskeri- og kystdepartementet

 • Barnevernstiltak

  Evaluering av hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Hurum kommune.

 • Ny researcher

  Ny researcher på plass i Kristiansand.

 • Short Sea Promotion

  Vi evaluerer Short Sea Promotion Centre

 • Arena-evaluering

  Oxford Research evaluerer Arena Innovative Opplevelser

 • Nye ansatte

  To nye researchere er på plass ved vårt Oslo-kontor.

 • VRI er i gang

  Arbeidet med VRI-prosjektet er spennende og innebærer en omfattende datainnsamling.

 • Ny samfunnsøkonom

  Vi styrker stallen med samfunnsøkonomen Arngrim Hunnes.

 • Omstilling i nord

  Vi evaluerer omstillingsprosjektet «Langsiktig Utvikling og Omstilling».

 • POCARIM

  Vi tar del i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

 • Bidrag til policy

  Oxford Research gir et viktig bidrag til policy-utvikling i Norge

 • Vi gratulerer NODE

  Vi gratulerer NODE med «gullsertifisering» av EU for fremragende klyngesamarbeid.

 • Næringsutvikling

  Oxford Research skal evaluere Nore og Uvdals samlede næringsutviklingsarbeid.

 • Reiselivsstrategi

  Rapport fra Oxford Research ligger til grunn for regjeringens nye reiselivsstrategi

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen setter fokus på innvandrere i lånemarkedet.

 • Nei fra statsråden

  Liv Signe Navarsete sier nei til strengere krav for innovasjonsstøtte.

 • SMB på nett

  Vi leverer en ny versjon av hjemmesiden til Enterprise Finance Index.

 • Ledelse i barnehage

  Vi skal evaluere nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager.

 • Kompetansenettverk

  Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon".

 • Vekst i Buskerud?

  Vi skal evaluere virkemiddelbruken til innovasjonsselskapene i Buskerud.

 • Evaluering av VRI

  Ny midtveisevaluering av virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

 • Vekst nordover

  Jon P. Knudsen setter fokus på utvikling i Kristiansand-regionen.

 • Abelia-medlemskap

  Oxford Research har meldt seg inn i NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

 • Nytt hjem i Oslo

  Vi er på plass i nye lokaler i Oslo.

 • Kultur i Forsvaret

  En studiet med fokus på maskulinitetskulturer i Forsvaret.

 • Workshop i Brussel

  Vi presenterer resultatene fra studiet «Value Added Materials» 14. mars i Brussel.

 • Næringsliv på Agder

  Offentliggjøring av årets konjunkturbarometer for Agder, 16 februar 2012.

 • Hjelper kultur?

  Analytiker Aase Marthe J. Horrigmo om forholdet mellom kulturtilbud og bosetting.

 • Bedre informasjon

  Vest-Agder fylkeskommune kommenterer rapport fra Oxford Research.

 • Oppdrag fra INTRO

  Utvikling av forskningsdesign, oppfølging og kvalitetssikring.

 • Harald Furre

  Nytt medlem av European Cluster Cooperation Forum.

 • Siste innspurt

  "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies to address Grand Challenges"

 • Næringsforeningen

  Oxford Research blir medlem av Næringsforeningen i Kristiansandregionen

 • Team Bodø

  Sammen med Bedriftskompetanse AS evaluerer vi «Team Bodø».

 • Innovasjonssuksess

  Oxford rapport konkluderer med god innovasjonssuksess i Trøndelag.

 • Og vinneren er..

  Bjørn Tore Rosendahl ble den heldige vinner av gavekort på kr 5000,-.

 • FoU i Nordland

  Oxford Research evaluerer FoU-satsningen i Nordland.

 • Nytt samarbeid

  Bedriftskompetanse og Oxford Research skal evaluere K4-samarbeidet.

 • Viktig evaluering

  Audun Lysbakken setter fokus på Oxford rapport i sin tale.

 • Høy aktivitet

  Det er for tiden høy aktivitet hos Oxford Research når det kommer til undersøkelser

 • IFU/OFU

  På oppdrag fra Innovasjon Norge skal vi evaluere IFU/OFU

 • Velkommen tilbake!

  Rune Stiberg-Jamt er tilbake på gamle trakter

 • Klyngekurs 2011

  Årets klyngekurs ble gjennomført i København 22 - 23. november med stor suksess

 • Hopp i det!

  Møre og Romsdal fylkeskommune publiserer evalueringsrapporten av hoppid.no

 • Juridisk bistand

  Vi evaluerer den juridiske bistanden til asylsøkere.

 • Arena Fritidsbåt

  Oxford Research skal evaluere Arena Fritidsbåt.

 • Kronisk mangel?

  Senioranalytikerne Lisbet Berg og Dag Ellingsen med kronikk som tar for seg problem

 • Hva er identitet?

  Nytt prosjekt rundt temaet identitetsproblematikk.

 • Identitetstvil

  Nytt prosjekt fra UDI om identitetstvil og identitetsvurderinger.

 • Forskning i Norge

  Våre samarbeidspartnere i Ordkraft setter fokus på forskning i Norge.

 • OD-dagen.

  Oxford Research støtter Operasjon Dagsverk

 • Ny evaluering

  Vi evaluerer norske aktørers deltakelse på den årlige oljemessen i Houston.

 • Høye innvandrerlån

  Senioranalytiker Dag Ellingsen om innvandrere i Norge og høy opplåning.

 • Kulturhus i Norge

  En artikkel om norske kommuners storbygging av kulturhus.

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen med artikkel i Samfunnsspeilet.

 • Evaluerer SIFO

  Oxford Research starter høsten 2011 evalueringen av testvirksomheten ved SIFO.

 • Sammen med NIBR

  Oxford Research starter høsten 2011 et nytt prosjekt i samarbeid med NIBR.

 • Samarbeid

  Oxford Research AS samarbeider med Austrian Institute for SME Research, AT

 • Workshop

  Workshop in Brussels on "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies".

 • Arena Beredskap

  Oxford Research gjennomfører sluttevaluering av prosjektet Arena Beredskap.

 • Sørlandsutvalget

  Analytiker i Oxford Research, Erle Holstad Wright er et av medlemmene i Sørlandsutv

 • Evalueringsseminar

  Harald Furre deltar under Evalueringskonferansen 2011 - Evaluering, forvaltning og

 • Lærerkompetanse

  Evaluering av den norske strategien for videreutdanning av lærere.

 • Kultur i Forsvaret

  En studie med fokus på økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

 • Cooperation

  Cooperation with Austrian Institute for SME Research.

 • Nye lokaler

  Oxford Research og Ordkraft flytter sammen

 • Ny analytiker

  Erle Holstad Wright er ansatt som analytiker til vårt Kristiansand kontor.

 • Ny senioranalytiker

  Lisbet Berg er ansatt som senioranalytiker til vårt Oslo kontor. Hun starter sitt a

 • Nytt styremedlem

  Kristin Clemet er valgt inn som nytt styremedlem hos Oxford Research AS

 • Bakgrunnsnotat

  Kompetanseintensive bedrifter

 • Barnevernstiltak

  Oxford Research har inngått avtale med Drammen kommune om å analysere barnevernstj

 • Minoriteter

  Oxford Research har i februar inngått avtale med Sørlandets kompetansefond om et st

 • Statped

  Oxford Reserach har gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse for å måle tilfr

 • Kompetanse

  Nytt prosjekt om kompetanse på Agder. Oxford Research har i februar inngått avtale

 • CLIMIT

  Oxford Research Norge har sammen med Thema Consulting Group (Oslo) og Element Energ