• "Ferie for alle"

  Til deg som deltar på Ferie for alle

 • Nominert til pris

  Oxford Research er nominert til HR Norges kompetansepris for 2017

 • Nye praktikanter

  Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold våren 2017.

 • Komparativ studie

  Et nordisk arbeidsmarked

 • Hvordan bli bedre?

  I Oxford Research jobber vi kontinuerlig for å bedre vår kompetanseprofil.

 • Ny kollega

  Elisabet Sørfjorddal Hauge ny senioranalytiker.

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Klyngekurs 2016

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs

 • Blir 13. september

  Nytt verksted om regionalmuligheter

 • Analytiker tilsatt

  Vegard er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Ny evaluering

  Evaluerer Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

 • Hva hindrer frafall

  Oxford Research med et nytt unikt prosjekt for Kunnskapsdepartementet

 • Kronikk

  Krisepenger i arbeid!

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Praktikanthverdagen

  Les mer om hvordan tidligere praktikant Marit Methi har opplevd tiden hos oss

 • Et sterkt fagmiljø

  Bli kjent med Kristian Rostoft Boysen

 • Kjære elev

  Spørreundersøkelse for VG1

 • Forskningsartikler

  Konsekvenser av sosiale medier

 • Søk nå

  Oxford Research søker høyt utdannede og kommersielt kompetente kollegaer

 • Vårens praktikanter

  Tre dyktige studenter er på plass i Østre Strandgate

 • Kreative næringer

  Nytt prosjekt til Oxford Research

 • Vi fornyer

  Stine Meltevik har inntatt lederrollen som assisterende direktør.

 • Blir 17. desember

  Verksted om nye regionalmuligheter

 • Nytt prosjekt

  Skal utrede domstolsbehandlingen av foreldretvister etter barneloven

 • Lederskifte

  Rune Stiberg-Jamt overtar

 • Nye kunder

  Vi blir stadig bedre på å evaluere.

 • Klyngekurs 2015

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

 • Nye praktikanter

  To studenter ansatt.

 • Ansatt fra 1. juni

  Kristian Rostoft Boysen er ny senioranalytiker.

 • Arbeidsmarkedet

  Oxford Research tildelt viktig undersøkelse av systemene i arbeidsmarkedet.

 • Kundene valgte oss

  Skal gjennomføre prestisjetung evaluering for Norges Forskningsråd

 • Klart lovspråk

  Oxford Research presenterte på lovspråkkonferanse

 • Hva er evaluering

  Lurer du på hva en evaluering egentlig er?

 • Sammenslåing?

  Utredning av kommunestruktur i Setesdal

 • Unikt klyngekurs

  Oxford Research og Østfold fylkeskommune inviterer til kurs for prosjektledere, v

 • Kronikk i FVN

  Rune Stiberg-Jamt stiller spørsmål ved tidsbruk i skolen.

 • Analytiker tilsatt

  Bernhad Weigel er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Hva gjør vi

  Som nyutdannet var Stine på jakt etter et utfordrende arbeidsmiljø

 • Ansatt fra 1. mars

  Samfunnsøkonom Marte Tobro er ansatt som analytiker

 • Ny evaluering

  På oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) skal Oxford Research evaluere stiftelsen

 • Ny Arena-Evaluering

  For 15. gang skal Oxford Research evaluere et Arena-klyngeprosjekt.

 • Ny analytiker

  Susan Furrebøe er ansatt hos oss fra 1. februar 2015.

 • Forståelse av lover

  På oppdrag fra KMD gjør Oxford Research en kartlegging av hvordan opplæringslova,

 • Ferskeste tilskudd

  Nye praktikanter fra UiA

 • Ny EU-studie

  Hvordan evalueres nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer?

 • Oppslag i FVN

  Oxford støtter opp om regionale initiativ

 • Sitert i rapport

  Hederlig omtale for Oxford

 • Søk i dag

  Oxford Research søker analytikere og senioranalytikere

 • Bedriftene styrkes

  Langtidseffekter av Innovasjon Norge-støtte

 • IN-støtte styrker

  Etterundersøkelsen 2010 er klar

 • Best på evaluering

  Oxford Research er i frammarsj

 • Kan forbedres

  Asylsøkere kan lite etter informasjonsprogrammet

 • Godt utbytte

  Vi har evaluert Mentortjenesten

 • Bli kjent med Bart

  - Oxford var et logisk valg

 • Gode resultater

  Har evaluert omstillingsprogrammet i Flakstad

 • Samarbeid vesentlig

  Viktig for effektivitet og resultater i kommuner

 • Omstilling i Rollag

  Vi har midveisevaluert omstillingsprogram

 • Stor interesse

  Rapport overlevert til kunnskapsministeren

 • Ny klyngekunnskap

  Samarbeid mellom Agderforskning og OR

 • Vunnet nye oppdrag

  Oxford Research markerer seg som evalueringsmiljø

 • Ny evaluering

  Vurderer styrerutdanning for ledere i barnehager

 • Sterke på klynger

  Skal evaluere flere Arena-prosjekter

 • Begrensede effekter

  Vi har evaluert omstillingsprogram på Karmøy

 • Siktes oftere

  Likevel ingen økning i lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger

 • Vi ble foretrukket

  Oxford Research har vunnet en rekke nye prosjekter

 • Bedrifter i EU

  Ny evaluering av SMB-deltagelse i EUs rammeprogram

 • Fortsatt finansiert

  Innovasjon Norge følger våre råd

 • Rapport publisert

  Aktivitetsmidler for kor evaluert av Oxford Research

 • Frisk pilotordning

  Vi har evaluert nasjonale innovasjonsnettverk

 • Globalt samarbeid

  Studie om marinteknologiske forskningssentre.

 • Evaluerer utdanning

  Prøveprosjekt i klinisk odontologi for Helsedirektoratet

 • Ti år i dag

  Ferskt jubileumshefte sluppet

 • Nytt oppdrag i boks

  Skal utrede Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Vi feirer 10 år

  Tirsdag 3. juni inviterer vi til "fag og fest"

 • Se hva vi tilbyr

  Samfunnsanalyser for byregionprogrammet

 • Med Google i front

  Oxford Research og Google i samarbeid

 • Oppvask om varslere

  Presseoppslag på evaluering av etikk i storbyer

 • Ordførerne vil ikke

  Stor publisitet rundt ny undersøkelse

 • Bedriftene på Agder

  Se fremskrivingen av sysselsettingen her

 • Blir det endring?

  Artikkel på trykk i Stat og Styring

 • Et godt eksempel

  Vi har evaluert Arena Eyde

 • Vekker interesse

  Studieforbundsprosjekt publisert på annerkjent EU-side

 • Kronikk om NAFKAM

  Norsk forskning på alternativ behandling må endres, slik at pasientene kan få et be

 • Verden rundt

  Rapport om norsk likestilling får massive oppslag

 • Dagsrevyen-oppslag

  Mulig å fremme likestilling ved enkle grep.

 • Boklansering

  Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har skrevet boken "Noen vil ha det slik"

 • Heldagsseminar

  Søkelys på både negative og positive elementer i den maskuline militærkulturen.

 • Konjunkturbarometer

  Analyse for Agder ble lansert torsdag 13. februar.

 • Kunnskapsleverandør

  Oxford Research er en aktiv kunnskapsleverandør for klyngeprogrammene i Norge.

 • Klyngekurs 2014

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

 • NAFKAM

  Vår evaluering av NAFKAM får flere oppslag i pressen.

 • ID-nettverket

  Informasjons- og samarbeidsmøte for lederne i ID-nettverket i offentlig sektor 4. f

 • HAVBRUK-evaluering

  Forskingsrådet er glade for å se at deres program anbefales videreført.

 • DFØ velger OR

  Oxford Research ble foretrukket som leverandør av bistand i utviklingen av et helhe

 • Næringsnettverk

  Oxford Research gjennomfører en kartlegging av næringsnettverk og -klynger i Oslore

 • Ny analytiker

  Marthe Rosenvinge Ervik er ansatt som analytiker ved vårt Kristiansand kontor

 • Marint senter

  Nærings- og fiskeridepartementet valgte Oxford Research.

 • SVT-oppslag

  Den svenske kultursatsningen rettet mot eldre har en rekke svakheter.

 • Kommuner omstilles

  Hvordan utnytter kommuner midlene de får fra fylkeskommunen?

 • Arena Magica

  Klyngeprosjekt innenfor musikk, scene, film, media og design.

 • Furre ny styreleder

  Adm.dir. Harald Furre er ny styreleder for Norsk Evalueringsforening.

 • Europakommisjonen

  Oxford Research blir en stor tilbyder av evalueringstjenester for GD Forskning.

 • Høringsforslag

  Forslag om endringer i fordeling av tippemidler.

 • BIONÆR

  Følgeevaluering av BIONÆR-programmet.

 • Kultur for eldre

  Nordisk ekspertmøte om kultur for eldre 28. november

 • Inspirasjonskatalog

  Interaktiv hjelp for arbeidet med forebygging av lidelser på arbeidsplassen.

 • Likestilling

  En kartlegging av offentlige myndigheters likestillingsvurderinger i Norden.

 • Distriktssenteret

  Vi skal evaluere Kompetansesenter for distriktsutvikling.

 • Oppslag i Budstikka

  Harald Furre om Asker og Bærum

 • NAFKAM

  Evaluering av forskningssenter for alternativ medisin.

 • Klyngekurs 2013

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

 • Forskningsløft

  Kommunal- og regionaldepartementet viderefører Forskingsløft i nord for tre nye år.

 • Ny forskrift

  Oxford Researchs utredning endrer forskrift for Norsk Tipping.

 • Pasientrettigheter

  Helsedirektoratet har valgt Oxford Research til å evaluere bruk av pasient- og bruk

 • Høyre ønsker løft

  Satser på videreutdanning av mattelærere basert på Oxford Researchs rapport

 • Om Innovasjon Norge

  E24 er unøyaktige.

 • Ny handlingsplan

  Rapporten «To mål - to midler» siteres i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbed

 • Hilda ny adm.sjef

  Etter 2,5 år vender Hilda Borthen tilbake til Oxford Research.

 • Skaper politikk

  Oxford Research gis god plass i årets regionalmelding.

 • Kulturløsninger

  "To mål - to midler" siteres i Kulturutredningen 2014.

 • Framtidsløsninger

  EU-kommisjonen publiserer vår nano-rapport.

 • Havbruksprogrammet

  Oppstart av evaluering i april.

 • Oppslag ID-problem

  Vår rapport om identitetsproblematikk har fått medieomtale.

 • Reg. koblingsbokser

  Fylkesvis kartlegging og analyse av kompetansehevende arbeid for voksne.

 • Barnehageledelse

  Nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager innfrir delvis.

 • Sosialtjenester

  Evaluering av utvidet informasjon og veiledning.

 • Skaper debatt

  Konjunkturbarometeret for Agder har fått stor oppmerksomhet.

 • Konjunktur Agder

  Presentasjon av Konjunkturbarometeret for Agder 14. feb

 • Vestnordenfondet

  Hvordan styrker bidrag arbeidslivet på Færøyene, Grønland og Island?

 • EU-konferanse

  Oxford Research deltar på innovasjonskonferanse i Brüssel.

 • Tippemidler

  Oxford Research gjennomfører utredning om fordeling av tippemidler.

 • Ny kunnskap

  To av våre medarbeidere har vært bidragsytere til ny bok om temaet evaluering.

 • VISITOR

  Oxford Research bistår Visit Sørlandet og Visit Kristiansand.

 • Rettssikkerhet

  «Sikrer stykkprisfinansieringen god nok rettsikkerhet?».

 • Populær utdanning

  Vårt arbeid med evaluering av styrerutdanning omtales i artikkel.

 • Mer kunnskap

  Målrettet kunnskapspolitikk gjennom FoU-prosjekt.

 • NCE-prosjekter

  Oxford Research evaluerer tre NCE-prosjekter.

 • Disputas i Oslo

  Aase Marthe Horrigmo vil 28. november presentere sin doktoravhandling.

 • Positiv evaluering

  Evalueringsrapporten av VRI offentliggjøres i dag.

 • Workshop i Brussel

  Senioranalytiker Bart Romanow har blitt invitert til å delta som ekspert.

 • Klyngekurset 2012

  Årets klyngekurs i København er vel overstått.

 • Konjunkturbarometer

  Oxford Research har sendt ut bedriftsundersøkelsen til Konjunkturbarometeret 2013.

 • Fri rettshjelp

  Vår rapport om advokatordningen ble benyttet i mandagens utgave av Aftenposten.

 • Juridisk debatt

  Senioranalytiker Tor Egil Viblemo deltok i paneldebatt.

 • RIP 2012 Porto

  To av våre senioranalytikere dro til Porto denne helgen.

 • Innovasjon+

  Denne høsten publiserte NHO et dokument som setter innovasjon på dagsorden.

 • Tysk praktikant

  Vi har hatt praktikant fra Tyskland med oss i 6 uker.

 • Spansk praktikant

  I november får vi en ny internasjonal praktikant.

 • Nordisk fremgang

  Oxford Research åpner nytt kontor i Finland.

 • Klyngekurs 2012

  Oxford Research opplever meget sterkt internasjonalt oppmøte.

 • Ny senioranalytiker

  Oxford Research ønsker Anne Wenche Emblem velkommen.

 • Politisk kultur

  Kunst og kultur som lokkemiddel?

 • EVA 2012

  Evalueringskonferansen 2012 er i gang. Vi presenterer midtveisevalueringen av VRI.

 • Metodikkhåndbok

  Oxford Research produserer håndboka «Guidelines for partner search and matchmaking»

 • Grønn vekst

  Vi tar fatt på prosjektet «Green growth- Identifying industry FTA-priorities».

 • Nye ansatte

  Oxford Research ønsker velkommen til våre tre nye researchere.

 • Kultur som middel?

  Hvordan blir kultur brukt som strategi for regional utvikling? Les mer her.

 • Ny FoU-strategi

  Jon P. Knudsen presenterer evaluering av FoU-satsing i Nordland.

 • Ny rammeavtale

  Treårig rammeavtale med Songdalen kommune.

 • Rett til rettshjelp

  Vi evaluerer pilotprosjektet om førstelinjerettshjelp.

 • Ny økonomisjef

  Michael Lund Olsen er ny økonomisjef.

 • MAREANO

  Vi evaluerer MAREANO-programmet for Fiskeri- og kystdepartementet

 • Barnevernstiltak

  Evaluering av hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Hurum kommune.

 • Ny researcher

  Ny researcher på plass i Kristiansand.

 • Short Sea Promotion

  Vi evaluerer Short Sea Promotion Centre

 • Arena-evaluering

  Oxford Research evaluerer Arena Innovative Opplevelser

 • Nye ansatte

  To nye researchere er på plass ved vårt Oslo-kontor.

 • VRI er i gang

  Arbeidet med VRI-prosjektet er spennende og innebærer en omfattende datainnsamling.

 • Ny samfunnsøkonom

  Vi styrker stallen med samfunnsøkonomen Arngrim Hunnes.

 • Omstilling i nord

  Vi evaluerer omstillingsprosjektet «Langsiktig Utvikling og Omstilling».

 • POCARIM

  Vi tar del i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

 • Bidrag til policy

  Oxford Research gir et viktig bidrag til policy-utvikling i Norge

 • Vi gratulerer NODE

  Vi gratulerer NODE med «gullsertifisering» av EU for fremragende klyngesamarbeid.

 • Næringsutvikling

  Oxford Research skal evaluere Nore og Uvdals samlede næringsutviklingsarbeid.

 • Reiselivsstrategi

  Rapport fra Oxford Research ligger til grunn for regjeringens nye reiselivsstrategi

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen setter fokus på innvandrere i lånemarkedet.

 • Nei fra statsråden

  Liv Signe Navarsete sier nei til strengere krav for innovasjonsstøtte.

 • SMB på nett

  Vi leverer en ny versjon av hjemmesiden til Enterprise Finance Index.

 • Ledelse i barnehage

  Vi skal evaluere nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager.

 • Kompetansenettverk

  Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon".

 • Vekst i Buskerud?

  Vi skal evaluere virkemiddelbruken til innovasjonsselskapene i Buskerud.

 • Evaluering av VRI

  Ny midtveisevaluering av virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

 • Vekst nordover

  Jon P. Knudsen setter fokus på utvikling i Kristiansand-regionen.

 • Abelia-medlemskap

  Oxford Research har meldt seg inn i NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

 • Nytt hjem i Oslo

  Vi er på plass i nye lokaler i Oslo.

 • Kultur i Forsvaret

  En studiet med fokus på maskulinitetskulturer i Forsvaret.

 • Workshop i Brussel

  Vi presenterer resultatene fra studiet «Value Added Materials» 14. mars i Brussel.

 • Næringsliv på Agder

  Offentliggjøring av årets konjunkturbarometer for Agder, 16 februar 2012.

 • Hjelper kultur?

  Analytiker Aase Marthe J. Horrigmo om forholdet mellom kulturtilbud og bosetting.

 • Bedre informasjon

  Vest-Agder fylkeskommune kommenterer rapport fra Oxford Research.

 • Oppdrag fra INTRO

  Utvikling av forskningsdesign, oppfølging og kvalitetssikring.

 • Harald Furre

  Nytt medlem av European Cluster Cooperation Forum.

 • Siste innspurt

  "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies to address Grand Challenges"

 • Næringsforeningen

  Oxford Research blir medlem av Næringsforeningen i Kristiansandregionen

 • Team Bodø

  Sammen med Bedriftskompetanse AS evaluerer vi «Team Bodø».

 • Innovasjonssuksess

  Oxford rapport konkluderer med god innovasjonssuksess i Trøndelag.

 • Og vinneren er..

  Bjørn Tore Rosendahl ble den heldige vinner av gavekort på kr 5000,-.

 • FoU i Nordland

  Oxford Research evaluerer FoU-satsningen i Nordland.

 • Nytt samarbeid

  Bedriftskompetanse og Oxford Research skal evaluere K4-samarbeidet.

 • Viktig evaluering

  Audun Lysbakken setter fokus på Oxford rapport i sin tale.

 • Høy aktivitet

  Det er for tiden høy aktivitet hos Oxford Research når det kommer til undersøkelser

 • IFU/OFU

  På oppdrag fra Innovasjon Norge skal vi evaluere IFU/OFU

 • Velkommen tilbake!

  Rune Stiberg-Jamt er tilbake på gamle trakter

 • Klyngekurs 2011

  Årets klyngekurs ble gjennomført i København 22 - 23. november med stor suksess

 • Hopp i det!

  Møre og Romsdal fylkeskommune publiserer evalueringsrapporten av hoppid.no

 • Juridisk bistand

  Vi evaluerer den juridiske bistanden til asylsøkere.

 • Arena Fritidsbåt

  Oxford Research skal evaluere Arena Fritidsbåt.

 • Kronisk mangel?

  Senioranalytikerne Lisbet Berg og Dag Ellingsen med kronikk som tar for seg problem

 • Hva er identitet?

  Nytt prosjekt rundt temaet identitetsproblematikk.

 • Identitetstvil

  Nytt prosjekt fra UDI om identitetstvil og identitetsvurderinger.

 • Forskning i Norge

  Våre samarbeidspartnere i Ordkraft setter fokus på forskning i Norge.

 • OD-dagen.

  Oxford Research støtter Operasjon Dagsverk

 • Ny evaluering

  Vi evaluerer norske aktørers deltakelse på den årlige oljemessen i Houston.

 • Høye innvandrerlån

  Senioranalytiker Dag Ellingsen om innvandrere i Norge og høy opplåning.

 • Kulturhus i Norge

  En artikkel om norske kommuners storbygging av kulturhus.

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen med artikkel i Samfunnsspeilet.

 • Evaluerer SIFO

  Oxford Research starter høsten 2011 evalueringen av testvirksomheten ved SIFO.

 • Sammen med NIBR

  Oxford Research starter høsten 2011 et nytt prosjekt i samarbeid med NIBR.

 • Klyngekurs

  Oxfrod Research har gleden av å invitere til årets Klyngekurs i København!

 • Samarbeid

  Oxford Research AS samarbeider med Austrian Institute for SME Research, AT

 • Workshop

  Workshop in Brussels on "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies".

 • Arena Beredskap

  Oxford Research gjennomfører sluttevaluering av prosjektet Arena Beredskap.

 • Sørlandsutvalget

  Analytiker i Oxford Research, Erle Holstad Wright er et av medlemmene i Sørlandsutv

 • Evalueringsseminar

  Harald Furre deltar under Evalueringskonferansen 2011 - Evaluering, forvaltning og

 • Lærerkompetanse

  Evaluering av den norske strategien for videreutdanning av lærere.

 • Ny hjemmeside

  Oxford Research har fått ny hjemmeside!

 • Kultur i Forsvaret

  En studie med fokus på økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

 • Cooperation

  Cooperation with Austrian Institute for SME Research.

 • Nye lokaler

  Oxford Research og Ordkraft flytter sammen

 • Ny analytiker

  Erle Holstad Wright er ansatt som analytiker til vårt Kristiansand kontor.

 • Ny senioranalytiker

  Lisbet Berg er ansatt som senioranalytiker til vårt Oslo kontor. Hun starter sitt a

 • Nytt styremedlem

  Kristin Clemet er valgt inn som nytt styremedlem hos Oxford Research AS

 • Bakgrunnsnotat

  Kompetanseintensive bedrifter

 • Barnevernstiltak

  Oxford Research har inngått avtale med Drammen kommune om å analysere barnevernstj

 • Minoriteter

  Oxford Research har i februar inngått avtale med Sørlandets kompetansefond om et st

 • Statped

  Oxford Reserach har gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse for å måle tilfr

 • Kompetanse

  Nytt prosjekt om kompetanse på Agder. Oxford Research har i februar inngått avtale

 • CLIMIT

  Oxford Research Norge har sammen med Thema Consulting Group (Oslo) og Element Energ

 • Klyngekurs 2012

  Internasjonalt kurs i tilrettelegging av klynger.

Oxford Research


Knowledge for a better society


winner

 

 

Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap med omkring 60 medarbeidere hvorav omkring 15 i Norge. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.

 

Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning, velferds- og utdanningspolitikk.

 

Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Sverige, Danmark, Finland, Belgia og Lativa, og retter vårt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. 

Gender Equality

Oxford Research selected as national correspondent by EIGE

Tvister om økonomisk ansvar for sykepenger

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Oxford Research evaluert Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Gender Equality

Oxford Research is a leader in the field of gender research, equality, and mainstreaming. We will continue to be active in the field by supporting the European Institute for Gender Equality with a range of services, including:  

 

 • Identification of gaps in data collection and updating of databases

 • Collection and mapping of  information and data on specified areas, including legislation, policies, actors, practices and trends

 • Collection of data, information, and in-depth views from competent authorities and civil society,

 • Providing expert reviews and collection of theoretical discussions, literature, policy and legislative developments

 

To date assignments under the contract have been in the fields of violence against women and benefits of gender equality by the expenditures on public infrastructures.

 

The European Institute for Gender Equality - EIGE is an EU agency supporting Member States to promote gender equality. As part of EIGE's objective to promote gender equality, EIGE collects, analyses and presents comparable data on gender equality. More information here.

Maritime cluster

Oxford Research helps city of Helsinki to develop smart maritime technology cluster

Fungerer godt

Underveisevaluering av ENERGIX på oppdrag fra Norges forskningsråd

Maritime cluster

City of Helsinki has initiated a project, which aims to create new business to meet international and national demand by combining Finnish maritime technology knowhow with information technology expertise. Oxford Research has been commissioned by City of Helsinki to study markets, companies and capabilities to support the project's activities and to develop an action plan to build the smart maritime technology cluster.

 

Great growth potential

 

Finland is world-famous for its information technology expertise, but the country is also home to global maritime technology market leaders from shipbuilding to artic technology. Combining these two fields offers great growth potential: "Only recently have we started to see the opportunities in using IT, control systems, advanced planning techniques and the Internet of Things in maritime industries", says Ulla Tapaninen who is the project manager of the smart maritime technology project at City of Helsinki.

 

The maritime technology industry in Finland has a turnover of more than 5 billion euros, which is more than double the size of the digital gaming industry. "The aim of the project is to help the Finnish smart maritime technology cluster to find its markets. We want the cluster to be as well-known brand as the Finnish mobile or digital gaming industry", Tapaninen continues.

 

The study which maps the smart maritime technology business begins in January 2015. The results of the study will be presented in the cluster kickoff seminar in April 2015.

The "Merit" project is part of the maritime technology development programme funded by the Ministry of Employment and the Industry that runs in 2014-2016. The programme consist of ten projects that support the competitiveness of the maritime technology industry.

 

More information on Merit project:

Senior Specialist, Dr. Ulla Tapaninen, City of Helsinki
email: ulla.tapaninen@hel.fi, tel. +358 9 310 37350

 

More information on the study:

Senior Analyst, Mr. Jussi Nissilä, Oxford Research

email: jussi.nissila@oxfordresearch.fi, tel. +358 44 203 2011

See all international news